[th-www]

Minione seminaria, konwersatoria, referaty ogłoszone w IFUJ -- rok 2002, II kwartał

(od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2002)

[archiwum]

Archiwum za bieżący kwartał i indeks wszystkich archiwów

Referat odwolany !!!
17 czerwca, poniedziałek, 12:05; sala 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. Wojciech Szpankowski (Department of Computer Science Purdue University W. Lafayette, IN 47907) :
"ENTROPY COMPUTATIONS VIA ANALYTIC DEPOISSONIZATION"
{
Niecykliczne };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl
Abstract: Discrete mathematics is a new branch of mathematics, popularized by computer scientists, that finds many applications in physics. This shouldn't surprise anybody since already in 1960 E. Wigner predicted it in "Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences" (Comm. Pure & Appl. Math., 13:1, 1960). Nowadays, physicists and computer scientists interact more often (cf. a special issue on "Phase Transitions in Combinatorial Problems" in Theoretical Computer Science, 265, 1-2, 2001). In this talk, we discuss a certain mathematical tool called analytic poissonization and depoissonization, and show its application to the computation of Shannon entropy and Renyi's entropies. We also mention another application of depoissonization that might have direct applications to some statistics studied in physics (e.g., Fermi statistics and/or Einstein-Bose statistics). This talk will be given in Polish.

17 czerwca, poniedziałek, 11:00; Sala 057, Instytut Fizyki UJ, Reymonta 4, Kraków
--- prof. Hans-Reiner Trebin (University of Stuttgart, Institute for Theoretical and Applied Physics) :
"Dynamical and Mechanical Properties of Quasicrystals"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: P.F.Góra gora@if.uj.edu.pl

6 czerwca, czwartek, 17:15; sala 055, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Kazimierz Bodek ( Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ) :
"Neutron swobodny - laboratorium do badania fundamentalnych symetrii"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
   Ponieważ Organizatorzy czwartkowych konwersatoriów Oddziału Krakowskiego PTF często nie korzystają z niniejszego serwisu ogłoszeniowego, po kompletne informacje o następnych konwersatoriach odsyłam Państwa na stronę konwersatoriów Oddziału Krakowskiego PTF
 

5 czerwca, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Doc. dr hab. Stanisław Filipek (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa) :
"Synteza nowych wodorków na drodze bezpośredniej reakcji z gazowym wodorem pod wysokim ciśnieniem; wybrane własności tych wodorków."
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

29 maja, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś (Instytut Fizyki UJ, Kraków) :
"Egzotyczne właściwości magnetyczne i fluktuacje orbitali t2g w YVO3"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

28 maja, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Marek Jeżabek (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie) :
"Ukryta hierarchia mas neutrinowych"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Jerzy Gierula gierula@if.uj.edu.pl

27 maja, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Piotr Białas (Instytut Informatyki UJ) :
"Analiza danych metodami bootstrap i jackknife"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

27 maja, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Wojciech Winiarczyk (IF UJ) :
"Sonofuzja - badania w toku"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

27 maja, poniedziałek, 10:00; s.431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Jacek Dziarmaga (Instytut Fizyki UJ) :
"Stochastyczna ewolucja kondensatu Bosego-Einsteina pod wpływem pomiaru"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl

27 maja, poniedziałek, 9:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Dr. Marcello Acquarone (Universitá di Parma, Italia) :
"Investigating the coexistence of magnetism and superconducting pairing in the Kondo-Heisenberg model: the case of a linear chain."
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

24 maja, piątek, 10:45; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Janusz Karkowski (Zakład Teorii Pola IF UJ) :
"Numeryczne badanie modów kwazinormalnych"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Maciej Ślusarczyk mslus@th.if.uj.edu.pl

23 maja, czwartek, 15:30; s. 431c (biblioteka preprintów) na IV piętrze Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Dr. Marcello Acquarone (Universitá di Parma, Italia) :
"How to unveil the hidden physics in system of strongly interacting fermions and bosons by unitary transformation method (cz. II)"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

22 maja, środa, 16:15; s. 431c (biblioteka preprintów) na IV pietrze Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Dr. Marcello Acquarone (Universitá di Parma, Italia) :
"How to unveil the hidden physics in system of strongly interacting fermions and bosons by unitary transformation method"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

22 maja, środa, 13:15; s. 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Tomasz Lanczewski (IV r. fizyki UJ) :
"Inne światy czyli planety poza Układem Słonecznym"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

22 maja, środa, 10:15; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Grzegorz Wylężek (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki IF UJ) :
"Uwagi o odległości jasnościowej w kosmologii"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

21 maja, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Mariusz Przybycień (Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH) :
"Pomiar funkcji struktury fotonu i elektronu w eksperymencie OPAL"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

21 maja, wtorek, 9:30; sala D111, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7,
--- Dr. Konrad Hinsen (Instytut Biofizyki Molekularnej, CNRS, Orleans, Francja) :
"Simple harmonic models for protein dynamics"
{
Niecykliczne };
zgłasza: Marta Pasenkiewicz-Gierula mpg@mol.uj.edu.pl

20 maja, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Prot Pakoński (Instytut Fizyki UJ) :
"Spektralne własności dyskretnych kwantowych układów dynamicznych "
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

20 maja, poniedziałek, 11:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Lech Longa (Zakład Fizyki Statystycznej IF UJ) :
"Struktura dwupunktowych korelacji w cieczach chiralnych"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Ewa Gudowska-Nowak gudowska@th.if.uj.edu.pl

20 maja, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Agnieszka Płachta ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Biostymulacja laserowa"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

17 maja, piątek, 10:45; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Paweł Węgrzyn (Zakład Teorii Pola IF UJ) :
"Efekty Casimira i Unruh - eksperymenty i jednolity opis"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Maciej Ślusarczyk mslus@th.if.uj.edu.pl

16 maja, czwartek, 14:15; s. 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Grzegorz Pszczoła (Instytut Fizyki UJ) :
"Algorytmy genetyczne w zagadnieniu optymalizacji"
{
Forum Fizyki Finansowej [Jurkiewicz,Szydłowski,Nowak,Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

15 maja, środa, 16:00; sala 055 (parter), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Sławomir Czekaj, Katarzyna Szelągowska (studenci fizyki UJ) :
" Fizyka niskich temperatur -- kriogenika "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla gimnazjalistów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel. : (012) 632 48 88 w. 5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
15 maja, środa, 13:15; s. 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Katarzyna Otmianowska-Mazur (Obserwatorium Astronomiczne UJ) :
"Pola magnetyczne w galaktykach oddziałujących ze środowiskiem międzygalaktycznym -- symulacje 3D"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

15 maja, środa, 10:15; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Krzysztof Roszkowski (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki IF UJ) :
"Badanie modów kwazinormalnych - aspekty numeryczne"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

14 maja, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Wiesław Płaczek (Instytut Informatyki UJ) :
"Precyzyjny pomiar masy i szerokości bozonu W w LHC"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

13 maja, poniedziałek, 10:15; s.355 (Zakład Optyki Atomowej), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul.Reymonta 4
--- Katarzyna Musielok (IF UJ) :
"Turbo-flash: bardzo szybka metoda obrazowania magnetyczno-rezonansowego"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

13 maja, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Krzysztof Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej UW) :
"Ściany domenowe w teorii grawitacji"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

13 maja, poniedziałek, 10:00; sala 056, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Prof. Hans-Eckhardt Schaefer (University of Stuttgart, Germany) :
"Nanostructured Solids: Interfaces, Diffusion, Ordering"
{
Niecykliczne };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

10 maja, piątek, 10:45; Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4, sala 450.
--- mgr Maciej Ślusarczyk (Zakład Teorii Pola IF UJ) :
"Rozwiązania z zewnętrznymi źródłami w modelu Pagelsa-Tomboulisa"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Maciej Ślusarczyk mslus@th.if.uj.edu.pl

9 maja, czwartek, 17:15; sala 055, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Jarosław Koperski ( Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ) :
"Krótka historia pomiaru czasu -- od zegara słonecznego do zegara atomowego"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl

Streszczenie: Wykład pokazuje inwencje rodzaju ludzkiego w dziedzinie mierzenia czasu, inwencje często wyzwalana praktycznymi potrzebami jak np. nawigacja na morzu, czy system satelitarnego pozycjonowania. Począwszy od zegarów słonecznych, starożytnych zegarów wodnych, poprzez zegary mechaniczne, których rozwój określa się jako rewolucje w dziedzinie mierzenia czasu, zegary kwarcowe, atomowe, molekularne, aż po zegary na jonach atomów oraz te z użyciem fontanny atomowej - wszystkie przytaczane przykłady zilustrują niezwykłą pasję człowieka w dążeniu do jak największej precyzji pomiaru.
   Ponieważ Organizatorzy czwartkowych konwersatoriów Oddziału Krakowskiego PTF często nie korzystają z niniejszego serwisu ogłoszeniowego, po kompletne informacje o następnych konwersatoriach odsyłam Państwa na stronę konwersatoriów Oddziału Krakowskiego PTF
 


9 maja, czwartek, 15:30; s. 431c (biblioteka preprintów), IV piętro, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Dr. B. Normand (Department de Physique, Universite de Fribourg, Switzerland) :
"Absence of effective spins 1/2 induced by nonmagnetic impurities in a class of low dimensional magnets"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

8 maja, środa, 10:15; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Włodzimierz Piechocki (Warszawa) :
"Natura osobliwości kosmologicznej"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

8 maja, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Dr B. Normand (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria) :
"Field-induced magnetic quantum phase transitions: thermodynamic and dynamic properties of TlCuCl3 "
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

7 maja, wtorek, 14:30; sala 227 , Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- mgr Dariusz Kudzia (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie) :
"Przejścia fazowe w materii jądrowej przy 4.0 i 10.6 AGeV"
{
Środowiskowe Seminarium Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań[Płaneta] };
zgłasza: Roman Płaneta ufplanet@cyf-kr.edu.pl

7 maja, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Zbigniew Wąs (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie) :
"Parzystość bozonu Higgsa i jego rozpad na parę \tau\tau "
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

6 maja, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Leszek Bogacz (Zakład Teorii Układów Złożonych IF UJ) :
"Operator Diraca na Dynamicznej Triangulacji"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

6 maja, poniedziałek, 9:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Prof. Karol Wysokiński (Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) :
"Sr2RuO4 i inne nadprzewodniki egzotyczne"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

29 kwietnia, poniedziałek, 11:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Michał Cieśla (Zakład Fizyki Statystycznej IF UJ) :
"Synchronizacja wywołana siłami Langevina "
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Ewa Gudowska-Nowak gudowska@th.if.uj.edu.pl

29 kwietnia, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof.dr hab. Wojciech Gawlik (Instytut Fizyki UJ, Zakład Optyki Atomowej) :
"Interferencja wywołana przez szum"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

26 kwietnia, piątek, 10:45; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Jacek Dziarmaga (Zakład Teorii Pola IF UJ) :
"Kwantowy mechanizm Kibble'a - Żurka"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Maciej Ślusarczyk mslus@th.if.uj.edu.pl

25 kwietnia, czwartek, 14:15; s. 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Bartłomiej Dybiec (Instytut Fizyki UJ) :
"Alpha-stabilne rozkłady prawdopodobieństwa"
{
Forum Fizyki Finansowej [Jurkiewicz,Szydłowski,Nowak,Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

24 kwietnia, środa, 13:15; s. 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Jarosław Stasielak (IV r. fizyki UJ) :
"Woda na Marsie?"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

24 kwietnia, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Andrzej Zięba (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) :
"Krzemowy detektor paskowy - zastosowanie do dyfraktometrii polikryształów, monokryształów i cienkich warstw."
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domoslawska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

23 kwietnia, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Jerzy Szwed (Instytut Informatyki UJ) :
"Pierwszy pomiar funkcji struktury elektronu"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

22 kwietnia, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Paweł Węgrzyn (Zakład Teorii Pola IF UJ) :
"Elektrodynamika w zerowym rzędzie rachunku zaburzeń"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

22 kwietnia, poniedziałek, 11:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Jacek Stolarczyk (Politechnika Śląska, Gliwice) :
"O dyspersji złota w polimerach szklistych na podstawie równania Smoluchowskiego"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: P.F.Góra gora@if.uj.edu.pl

22 kwietnia, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Marek Trippenbach (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski) :
"O obrotach paczek falowych (impulsów świetlnych)"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

22 kwietnia, poniedziałek, 9:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Dr Paweł Korbel (Instytut Fizyki Politechniki Krakowskiej) :
"Opis cząstki z masą a równania falowe bez masy - pewna propozycja"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

18 kwietnia, czwartek, 14:15; s. 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Paweł Góra (Instytut Fizyki UJ) :
"Analiza wavelet'owa"
{
Forum Fizyki Finansowej [Jurkiewicz,Szydłowski,Nowak,Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

17 kwietnia, środa, 16:00; sala 055 (parter), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Maciej A. Nowak ( Zakład Teorii Układów Złożonych IF UJ ) :
"Ryzyk -- fizyk. Fizyka i finanse "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
W ostatnich latach szereg zaawansowanych technik fizyki statystycznej i teorii pola służących do analizy układów złożonych znalazło zastosowanie do opisu dynamiki rynków finansowych. Nowopowstała fizyka finansowa, znana też jako ekonofizyka, staje sie dziedziną nauki komplementarną do ekonomii i matematyki finansowej.
Wykład dla uczniów liceów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel. : (012) 632 48 88 w. 5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl

17 kwietnia, środa, 13:15; s. 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Warszawa) :
"Czy stała struktury subtelnej jest stała?"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

17 kwietnia, środa, 10:15; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Łukasz Bratek (Instytut Fizyki UJ) :
"Skyrmiony na S^3"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

17 kwietnia, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Prof. dr hab. Stanisław Urban (Instytut Fizyki UJ) :
"Termodynamiczne i dielektryczne aspekty ciśnieniowych badań ciekłych kryształów"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

16 kwietnia, wtorek, 14:30; sala 227, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Piotr Pawłowski (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków) :
"Efekty skończonego rozmiaru w przejściu fazowym w asymetrycznej materii jądrowej"
{
Środowiskowe Seminarium Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań[Płaneta] };
zgłasza: Roman Płaneta ufplanet@cyf-kr.edu.pl

16 kwietnia, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Zdzisław Burda ( Zakład Teorii Układów Złożonych IF UJ ) :
"Kondensacja w makro-ekonomii typu Pareto"
{ Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

15 kwietnia, poniedziałek, 12:05; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski (Zakład Teorii Cząstek IF UJ) :
"Masa neutrin a łamanie limitu GZK"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

15 kwietnia, poniedziałek, 11:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Adam Rycerz (Zakład Teorii Materii Skondensowanej IF UJ) :
" Ściśle rozwiązywalny model układu kanałów jonowych w błonie biologicznej "
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Ewa Gudowska-Nowak gudowska@th.if.uj.edu.pl

15 kwietnia, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Michał Łukomski, mgr Andrzej Noga (Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ) :
"Konferencja Cold Molecules '2002 -- przegląd najciekawszych eksperymentów"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

15 kwietnia, poniedziałek, 9:15; sals 450, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- mgr Olga Sikora (Instytut Fizyki UJ, Kraków) :
"Mechanizmy uporządkowania orbitalnego w LaMnO3. Seminarium szkoleniowe."
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

12 kwietnia, piątek, 12:15; sala 107, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7 (III Campus UJ)
--- Dr Matthias Wilmanns (European Molecular Biology Laboratory Outstation Hamburg) :
"Structural proteomics - and beyond - at EMBL Hamburg"
{ Niecykliczne };
zgłasza: Marta Pasenkiewicz-Gierula mpg@mol.uj.edu.pl
Dr Matthias Wilmanns jest szefem European Molecular Biology Laboratory - stacja hamburska (Head of the EMBL Outstation Hamburg). Badania prowadzone w tej placówce są opisane na stronie: http://www.embl-hamburg.de, a badania prowadzone przez grupę dr Wilmannsa na stronie http://www.embl-hamburg.de/~wilmanns/ 
12 kwietnia, piątek, 10:45; sala 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Rikard von Unge (Brno University) :
"Non-commutative soliton scattering"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Maciej Ślusarczyk mslus@th.if.uj.edu.pl

11 kwietnia, czwartek, 14:15; s. 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Leszek Bogacz (Instytut Fizyki UJ) :
"Efekty stadne na rynkach finansowych"
{
Forum Fizyki Finansowej [Jurkiewicz,Szydłowski,Nowak,Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

10 kwietnia, środa, 16:00; sala 055 (parter), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ) :
"Prąd elektryczny "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla gimnazjalistów.
Brak juz wolnych miejsc! Tel. : (012) 632 48 88 w. 5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
10 kwietnia, środa, 10:15; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Łukasz Bratek (Instytut Fizyki UJ) :
"Skyrmiony na S^3"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

10 kwietnia, środa, 8:45; sala 057, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Mgr Marcin Matusiak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego, Wrocław) :
"Podstawowe własności fizyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych w stanach 'overdoped' i 'underdoped' (specjalnie domieszkowane 1-2-3 oraz 2-1-4)."
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslaw@castor.if.uj.edu.pl

9 kwietnia, wtorek, 14:30; sala 227, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Leonid Shvedov (Instytut Problemów Jądrowych - Świerk) :
"Obliczenia barier na rozszczepienie z uwzględnieniem efektów powłokowych"
{
Środowiskowe Seminarium Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań[Płaneta] };
zgłasza: Roman Płaneta ufplanet@cyf-kr.edu.pl
Abstract: Zaprzentowany będzie model makroskopowy do obliczeń barier na rozszczepienie w dwóch wersjach: z efektami powłokowymi i bez nich.
9 kwietnia, wtorek, 12:30; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Michał Praszałowicz (Zakład Teorii Cząstek IF UJ) :
"Rencontres de Moriond"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej (wtorkowe) [Szwed] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

8 kwietnia, poniedziałek, 10:15; s.355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Krzysztof Sacha (Zakład Optyki Atomowej IF UJ) :
"Dlaczego w kondensacie Bosego-Einsteina ciemny soliton siwieje"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek danusia@castor.if.uj.edu.pl

8 kwietnia, poniedziałek, 9:15; sala 450, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, Kraków
--- Prof. Alan B. Kaiser (Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia ) :
"Unusual conductivity behaviour in conducting polymers and possible mechanisms"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl


Uwaga !!! " Seminarium poniedziałkowe" tym razem wyjątkowo w PIĄTEK, 13:45 :
5 kwietnia, piątek, 13:45; s. 431c (biblioteka preprintów), Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Romuald Janik (Zakład Teorii Cząstek IF UJ) :
"Kondensacja tachionów i los strun otwartych"
{ Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

4 kwietnia, czwartek, 17:15; sala 055, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. Dr Gerhard Kraft (Instytut Badań Ciężkich Jonów [GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung], Darmstadt, Niemcy) :
"Ion Beam Therapy: an application of atomic and nuclear physics"
{ Konwersatorium PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Profesor Gerhard Kraft kieruje interdyscyplinarną grupą biofizyki w Instytucie Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt. Poza badaniami podstawowymi dotyczącymi efektów radiacyjnych na poziomie komórkowym i molekularnym, od szeregu lat grupa ta prowadzi badania zwieńczone otwarciem w GSI w 1997 roku programu unikalnej terapii nowotworów opartej na naświetlaniu uszkodzonych tkanek jonami węgla. Więcej o fizyce medycznej w GSI możecie Państwo znaleźć na stronach http://www-aix.gsi.de/~bio/home.html oraz w Fotonie [numer 75, zima 2001].
4 kwietnia, czwartek, 14:15; s. 450, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Marek Szydłowski (Obserwatorium Astronomiczne UJ) :
"Rozwój nauki a wzrost gospodarczy"
{
Forum Fizyki Finansowej [Jurkiewicz,Szydłowski,Nowak,Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

File generated: 20:40 01.07.2002
HTML ©1998-2002 Jerzy F. Gierula