[th-www]

Minione seminaria, konwersatoria, referaty ogłoszone w IFUJ -- rok 2005, I kwartał

(od dnia 1 stycznia do 31 marca 2005)

[archiwum]

Archiwum za bieżący kwartał i indeks wszystkich archiwów

31 marca, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Hubert Harańczyk (Instytut Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego) :
"Fizyka baśni - o niemożności latających smoków, krasnoludków i olbrzymów"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Zbigniew Majka ufmajka@cyf-kr.edu.pl

31 marca, czwartek, 14:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- E. Richter-Wąs, L. Janyst (Instytut Fizyki UJ) :
"Metoda PDE-RS i przykład zastosowania przy identyfikacji hadronowych rozpadów tau"
{
Seminarium Europejskiego Centrum Doskonałości COPIRA oraz Centrum Badania Systemów Złożonych [Słomiński] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

30 marca, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Jerzy Zachorowski (Instytut Fizyki UJ) :
"Miniaturowy zegar optyczny i magnetometr"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

23 marca, środa, 13:15; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. R. Schlickeiser (Universität Bochum) :
"On the generation of cosmological magnetic fields by plasma instabilities"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Jaroslaw Stasielak stasiela@th.if.uj.edu.pl

22 marca, wtorek, 12:30; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Łukasz Bratek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) :
"Model Skyrmego na trójsferze"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

21 marca, poniedziałek, 14:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Anna Urbańska (Instytut Matematyki UJ) :
"Hak Sasakiego i inne osobliwości logiki kwantowej"
{
Chaos i informacja kwantowa [Życzkowski,Słomczyński,Marcinek] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

21 marca, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Bartłomiej Wacław (Instytut Fizyki UJ) :
"Jednorodne sieci przypadkowe"
{
Seminarium Europejskiego Centrum Doskonałości COPIRA [Gudowska-Nowak, Burda] };
zgłasza: Michał Cieśla ciesla@if.uj.edu.pl

23 marca, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Szymon Pustelny (Instytut Fizyki UJ) :
"Współczesne metody pomiaru pola magnetycznego "
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

21 marca, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Paweł Węgrzyn (Instytut Fizyki UJ) :
"Optyka geometryczna a efekt Casimira"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

21 marca, poniedziałek, 9:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. Jerzy Dudek (Université Strasbourg I, Institut de Physique Subatomique, Francja) :
"Parowanie nadprzewodzące nukleonów"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

18 marca, piątek, 11:00; Sala 080, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Grzegorz Furtak (student informatyki stosowanej, WFAIS UJ) :
"System do zarządzania ogłoszeniami o seminariach"
{
Seminarium magisterskie informatyki stosowanej [Ogorzałek] };
zgłasza: Grzegorz Furtak furtak@th.if.uj.edu.pl
Streszczenie: kilka słów na temat aktualngo stanu pracy magisterskiej
18 marca, piątek, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Andrzej Wereszczyński (Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ) :
"Eikonalne węzły jako przybliżone rozwiązania solitonowe w nieperturbacyjnej QCD"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: andrzej wereszczynski wereszczynski@th.if.uj.edu.pl
Streszczenie: Podejrzewa się, że efektywne cząstki w niskoenergetycznej gluodynamice (glueball) mogą być opisane jako solitony-węzły (hopfion) w efektywnym modelu Faddeeva-Niemiego. Pokażę, że zarówno jakościowe cechy solitonów-węzłów (ładunek topologiczny, kształt), jak i ilościowe (energia) mogą być w przybliżony lecz analityczny sposób opisane poprzez rozwiązania węzłowe w zespolonym równaniu eikonału. Pokażę pewne podobieństwa pomiędzy tym podejściem a przybliżonymi rozwiązaniami w modelu Baby Skyrme. Postaram się ponadto omówić rolę węzłów w strukturze próżni QCD.
17 marca, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Polskie Towarzystwo Fizyczne (Oddział Krakowski) :
"ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTF"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania,
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu OK za okres 2003/04-2005/03,
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OK,
4. Dyskusja nt. działalności OK,
5. Wybór przewodniczącego OK, członków Zarządu OK i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2005-2007,
6. Wybór delegatów na wrześniowe Zebranie Delegatów PTF w Warszawie,
7. Wolne wnioski.
17 marca, czwartek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Grzegorz Łukaszewski (doktorant, Zakład Teorii Układów Złożonych, Instytut Fizyki UJ) :
"Model kanału telekomunikacyjnego – czyli sieci MIMO od podstaw"
{
Seminarium Zakładu Teorii Układów Złożonych [Burda] };
zgłasza: Anna Gagatek gagatek@th.if.uj.edu.pl

17 marca, czwartek, 8:45; s. 328, IIIp., Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Dr. Chaisak Issro (Institut für Materialphysik, Univesität Wien) :
"Temperature driven changes of order and magnetism in FePd thin film and thin foil"
{
Seminarium Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów [Wróbel] };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl

16 marca, środa, 13:15; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Michał Dyrda (Instytut Fizyki UJ) :
"Najsilniejszy błysk gamma w Naszej Galaktyce "
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Jaroslaw Stasielak stasiela@th.if.uj.edu.pl

16 marca, środa, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Andrzej Woszczyna (Obserwatorium Astronomiczne UJ) :
"Parametryczna amplifikacja fal grawitacyjnych i fal akustycznych w kosmologii"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Anna Gagatek gagatek@th.if.uj.edu.pl

16 marca, środa, 8:45; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Łukasz Gondek (Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie) :
"Własności termodynamiczne i frustracja spinów w TbAuIn"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslawska@netmail.if.uj.edu.pl

15 marca, wtorek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Paweł Węgrzyn (Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ) :
"Optyka geometryczna a efekt Casimira"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] };
zgłasza: Anna Gagatek gagatek@th.if.uj.edu.pl

14 marca, poniedziałek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Piotr Bizoń (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ) :
"Krótka historia termodynamiki czarnych dziur"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Anna Gagatek gagatek@th.if.uj.edu.pl

14 marca, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Zdzisław Burda (Instytut Fizyki UJ) :
"Sieci rosnące"
{
Seminarium Europejskiego Centrum Doskonałości COPIRA [Gudowska-Nowak, Burda] };
zgłasza: Michał Cieśla ciesla@if.uj.edu.pl

14 marca, poniedziałek, 9:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. Józef Spałek (Instytut Fizyki UJ) :
"Kwantowe zjawiska krytyczne (wprowadzenie)"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

11 marca, piątek, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. Henryk Arodź (Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ) :
"O kompaktonach i rattlonach, cd."
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Andrzej Wereszczyński wereszczynski@th.if.uj.edu.pl

10 marca, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego) :
"„ZADZIWIAJĄCA POZNAWALNOŚĆ PRZYRODY”. Człowiek jako obserwator świata i twórca nauki "
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Powszechnie znana jest wypowiedź Einsteina, że „najbardziej niezrozumiała jest zadziwiająca poznawalność Przyrody”. Tę opinię podzielali inni znakomici fizycy, matematycy i filozofowie. Jedynym kontaktem człowieka z Przyrodą są wrażenia odbierane przez niedoskonałe i ograniczone zmysły. Imponujące są zdolności intelektualne, które pozwalają tworzyć modele i teorie prowadzące do konsekwencji przekraczających wytwory wyobraźni słynnych autorów fantastyki naukowej.
9 marca, środa, 16:00; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Hubert Harańczyk (Instytut Fizyki UJ) :
" Fizyka baśni — o niemożliwości istnienia krasnoludków, smoków i olbrzymów "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla licealistów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel.: (012) 663-5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
9 marca, środa, 13:15; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Jarosław Stasielak (Instytut Fizyki UJ) :
"Transfer energii w pierwotnym obłoku materii"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Jarosław Stasielak stasiela@th.if.uj.edu.pl

9 marca, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Jerzy Zachorowski (Instytut Fizyki UJ) :
"Nieliniowy efekt Faradaya i magnetometria"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

9 marca, środa, 8:45; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Stanisław Urban (Instytut Fizyki UJ) :
"Dynamiczne i strukturalne własności ciekłych kryształów"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslawska@netmail.if.uj.edu.pl

7 marca, poniedziałek, 14:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Anna Urbańska (Instytut Matematyki UJ) :
"Logiki kwantowe"
{
Chaos i informacja kwantowa [Życzkowski,Słomczyński,Marcinek] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

7 marca, poniedziałek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Michał Praszałowicz (Zakład Teorii Cząstek, Instytut Fizyki UJ) :
"Kilka uwag na temat antydekupletu"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Anna Gagatek gagatek@th.if.uj.edu.pl

7 marca, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Zdzisław Burda (Instytut Fizyki UJ) :
"Sieci złożone"
{
Seminarium Europejskiego Centrum Doskonałości COPIRA [Gudowska-Nowak, Burda] };
zgłasza: Michał Cieśla ciesla@if.uj.edu.pl

7 marca, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Jakub Meisner (Instytut Fizyki UJ) :
"O kwantowej korekcji błędów"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

3 marca, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr Jerzy A. Janik (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN) :
"Pogranicze fizyki i metafizyki"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Streszczenie: W referacie omówię zagadnienie słownika jako magazynu informacji dla metafizyki. Następnie zostanie przedstawione „jest” z punktu widzenia mechaniki kwantowej, Tomasza z Akwinu, Martina Heideggera i Edyty Stein. Z kolei zajmę się zasadami uniwersaliów głównie tych, które narzucają nam matematyka i fizyka. Dalej omówię koncepcję hylemorfizmu. Wreszcie odniosę się do probabilistycznej prawdy.
3 marca, czwartek, 12:15; sala 501, Instytut Matematyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Adrian Langer (Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego) :
"Przestrzenie moduli"
{
Niecykliczne };
zgłasza: Zbigniew Błocki Zbigniew.Blocki@im.uj.edu.pl
Abstrakt: Wykład poświęcony będzie przestrzeniom moduli i ich zastosowaniom w różnych działach matematyki. Przestrzenie moduli są rozmaitościami parametryzującymi różne "geometryczne'' obiekty (jak krzywe eliptyczne, reprezentacje grupy Galois, wiązki wektorowe, koneksje instantonów itd) i znalazły swoje zastosowania w bardzo wielu działach matematyki jak teoria liczb, geometria algebraiczna, topologia algebraiczna, równania różniczkowe, geometria różniczkowa czy fizyka matematyczna (której niektórzy fizycy nie nazywają fizyką, więc traktują ją jako dział matematyki).
Postaram się przybliżyć słuchaczom pojęcie przestrzeni moduli, podać podstawowe przykłady i pokazać niektóre zastosowania przestrzeni moduli.
2 marca, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Abu M. Alhasan (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk) :
"Density matrix description of pulsed light delay, advancement and light storage in sodium and rubidium vapors"
--- mgr Jacek Szczepkowski (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk) :
"Badanie zimnych zderzeń homo- i heteronuklearnych w pułapce magnetooptycznej"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Tomasz M. Brzozowski brzozow@uj.edu.pl

2 marca, środa, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Bogusz Kinasiewicz (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ) :
"Sferyczna akrecja płynów barotropowych na czarną dziurę"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

2 marca, środa, 8:45; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. R.J.Radwański, Prof. AP (Instytut Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Centrum Fizyki Ciała Stałego w Krakowie) :
"Atomowy magnetyzm ciał stałych"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslawska@netmail.if.uj.edu.pl

1 marca, wtorek, 12:30; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Piotr Golonka (CERN, European Organization for Nuclear Research) :
"Program Monte Carlo PHOTOS: perspektywy zastosowania w precyzyjnych pomiarach dla fizyki-B"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

28 lutego, poniedziałek, 14:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Wojciech Słomczyński (Instytut Matematyki UJ) :
"Jak szacować przelotną informację i nadmiar entropii?"
{
Chaos i informacja kwantowa [Życzkowski,Słomczyński,Marcinek] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

28 lutego, poniedziałek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Krzysztof Meissner (Uniwersytet Warszawski) :
"Entropia czarnych dziur"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

28 lutego, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Bartłomiej Wacław (Instytut Fizyki UJ) :
"Model Erdősa-Rényiego"
{
Seminarium Europejskiego Centrum Doskonałości COPIRA [Gudowska-Nowak, Burda] };
zgłasza: Michał Cieśla ciesla@if.uj.edu.pl

28 lutego, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Katarzyna Cieślar (Instytut Fizyki UJ) :
"Spacer po przestrzeni odwrotnej w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

25 lutego, piątek, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Dr Andrzej Horzela (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) :
"Kwantowanie niekanoniczne, problem Wignera i niejednoznaczność formalizmu Hamiltonowskiego"
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Leszek Hadasz hadasz@th.if.uj.edu.pl

24 lutego, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Bogusław Major (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie) :
Warto podkreślić, że Konsorcjum w składzie: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN(Kraków), Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Montan Universitaet w Leoben(Austria) otrzymało Grand Prix na Światowej Wystawie Innowacji w Brukseli w listopadzie 2004 za "IMPLANTOWANY PROTOTYP KOMORY WSPOMAGANIA SERCA". W związku z powyższym IMIM PAN otrzymał Nagrodę Roku 2004 prezesa PAN.
"LASEROWA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ I POWŁOKI UZYSKIWANE LASEREM IMPULSOWYM "
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Lasery stosowane są już obecnie dość szeroko w inżynierii materiałowej do cięcia, spawania, znakowania czy drążenia. Coraz częściej wykorzystywane są także do modyfikacji powierzchni na drodze przetopienia i szybkiej krystalizacji. Przedstawione zostaną wyniki prac w zakresie modyfikacji i domieszkowania stopów aluminium, tytanu i różnych gatunków stali. Rozszerzeniem metody jest hybrydowa metoda laserowej modyfikacji oparta o przetopienie i odkształcenie, a także laserowe prototypowanie elementów trójwymiarowych. Perspektywiczną metodą jest osadzanie powłok z wykorzystaniem ablacji nanosekundowym laserem impulsowym (PLD). Przedstawione zostaną wyniki wykorzystanie metody PLD do osadzania na podłożu metalicznym i niemetalicznym powłok mono- i wielowarstwowych do zastosowań biomedycznych i tribologicznych.
24 lutego, czwartek, 9:00; s. 328, IIIp., Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Eryk Wolarz (Katedra Spektroskopii Optycznej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska ) :
"Uporządkowanie i dynamika molekularna w domieszkowanych polimerach i dimerach ciekłokrystalicznych"
{
Seminarium Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów [Wróbel] };
zgłasza: Monika Marzec ufmarzec@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Przedstawione są wyniki badań tlenokrzemowych polimerów ciekłokrystalicznych z bocznymi grupami mezogennymi domieszkowanych stilbenem oraz związkami azowymi o małej masie molowej, a także dimerów ciekłokrystalicznych z alkilowym i alkilo?tlenokrzemowym łańcuchem łączącym grupy mezogenne. Omówione są własności termiczne, orientacyjne, fotoreorientacyjne oraz dielektryczne czystych i domieszkowanych polimerów ciekłokrystalicznych oraz własności orientacyjne i dielektryczne dimerów ciekłokrystalicznych. W badaniach stosowano metody spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej w zakresie widzialnym i UV, relaksacji dielektrycznej w obszarze od 10 Hz do 13 MHz, a także metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i mikroskopii polaryzacyjnej. Otrzymane wyniki mają istotne znaczenie dla określenia możliwości praktycznego zastosowania polimerów ciekłokrystalicznych z bocznymi grupami mezogennymi i dimerów ciekłokrystalicznych w technice.
23 lutego, środa, 16:00; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Marek Gołąb (Instytut Fizyki UJ) :
" Jak to działa? — Wykorzystanie elektronów "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla gimnazjalistów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel.: (012) 663-5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
23 lutego, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Maria Brzozowska (Uniwersytet Jagielloński) :
"Obserwacja efektów odrzutu i lokalizacji atomów w pułapce magnetooptycznej"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Tomasz M. Brzozowski brzozow@uj.edu.pl

23 lutego, środa, 8:45; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś (Instytut Fizyki UJ) :
"Uporządkowanie magnetyczno-orbitalne i spektroskopia optyczna w izolatorach Motta"
{
SEMINARIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Seminarium Połączonych Zespołów Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego };
zgłasza: Galina Domosławska domoslawska@netmail.if.uj.edu.pl

21 lutego, poniedziałek, 14:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Fryderyk Falniowski (Instytut Matematyki UJ) :
"Przelotna informacja i nadmiar entropii"
{
Chaos i informacja kwantowa [Życzkowski,Słomczyński,Marcinek] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

21 lutego, poniedziałek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Jerzy Szwed (Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych, Instytut Fizyki UJ) :
"Pierwiastek z równania Diraca — rozwiązania"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

21 lutego, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Jacek Bieroń (Instytut Fizyki UJ) :
"Łamanie symetrii P i T w atomach i molekułach"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

9 lutego, środa, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- R. Verch (Max-Planck Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig) :
"Generally covariant quantum field theory"
{
Niecykliczne };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

31 stycznia, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Tadeusz Kosztołowicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kielce) :
"Pomiar współczynnika subdyfuzji"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Michał Cieśla ciesla@if.uj.edu.pl

27 stycznia, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków) :
"Równowaga Heidera, czyli mitoza społeczna"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Adriana Mikułko mikulko@uj.edu.pl
Streszczenie: Temat mieści się w socjofizyce, czyli zastosowaniu metod fizyki do nauk społecznych. Wykład dotyczy matematycznego opisu ewolucji relacji międzyludzkich, która prowadzi do podziału społeczności na dwie antagonistyczne grupy. Praca jest kontynuacją podejścia Wanga i Thorngate do zagadnienia sformułowanego przez Fritza Heidera w 1946 roku. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/6/3/2.html
27 stycznia, czwartek, 9:00; s. 328, IIIp., Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Rafał Kozubski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) :
"«Order-Order» Kinetics and Magnetism in L10-Ordered FePt and FePd Intermetallics: Resistometric Study "
--- mgr Mirosław Kozłowski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) :
"«Order-Order» Kinetics in Bulk and Nano-Layered FePt: Monte Carlo simulations"
{
Seminarium Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów [Wróbel] };
zgłasza: Monika Marzec ufmarzec@if.uj.edu.pl

26 stycznia, środa, 12:15; Sala 355
--- mgr Leszek Krzemień (Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki UJ) :
"Sensory światłowodowe"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Tomasz M. Brzozowski brzozow@uj.edu.pl

26 stycznia, środa, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Marek Kutschera (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ) :
" Masa Tolmana-Whittakera czyli grawitacja naprężeń "
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl


25 stycznia, wtorek, 18:00; Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty [PP Prezentek], Kraków, ul. Św. Jana 7

Cudowny obraz NMP od wykupu niewolników, Matki Wolności, w kościele PP Prezentek w KrakowieMsza św. w intencji

ś.p. Prof. Jerzego Gieruli

fizyka,
w 30 rocznicę Jego śmierci,
oraz Jego Rodziców:
Zofii z Romanowskich Gieruliny w 120 rocznicę urodzin
inż. Kazimierza Gieruli w 65 rocznicę śmierci

24 stycznia, poniedziałek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Leszek Hadasz (Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ) :
"Geometryczny bootstrap w teorii Liouville’a"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

24 stycznia, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Danuta Makowiec (Uniwersytet Gdański) :
"Automaty komórkowe na sieciach ewoluujących"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Michał Cieśła ciesla@if.uj.edu.pl

24 stycznia, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Jacek Bieroń (Instytut Fizyki UJ) :
" Co nowego u Diraca, Hartree'go i Focka "
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

24 stycznia, poniedziałek, 9:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Dr Magdalena Margańska (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) :
"Orbitalny moment magnetyczny w nanorurkach czystych i domieszkowanych"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

21 stycznia, piątek, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Andrzej Herdegen (Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ) :
" Asymptotyczna algebra w elektrodynamice kwantowej "
{
Seminarium Zakładu Teorii Pola IFUJ };
zgłasza: Andrzej Wereszczyński wereszczynski@th.if.uj.edu.pl
Streszczenie: Elektrodynamika posiada nietrywialną strukturę zmiennych długozasięgowych, która nie jest w satysfakcjonujący sposób uwzględniona w standardowym perturbacyjnym modelu kwantowym. Omówione będą dwie próby kwantowego opisu tej struktury. (W rocznice urodzin Profesora Andrzeja Staruszkiewicza.)
20 stycznia, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. dr hab. Janusz Wolny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków) :
"20 lat kwazikryształów"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Adriana Mikułko mikulko@uj.edu.pl
Streszczenie: Kwazikryształy zostały odkryte przez Shechtmana w roku 1982. Jednakże, przez ponad dwa lata nie mógł on opublikować swojego epokowego odkrycia. Pierwsza publikacja ukazała się dopiero pod koniec 1984 roku – minęło wiec 20 lat od tego wydarzenia. To, co było zabronione w klasycznej krystalografii, zostało w końcu uznane (ale nie bez ostrego sprzeciwu wielu prominentnych naukowców). W referacie przedstawione zostaną różne metody opisu struktury kwazikryształów: od opisu wielowymiarowego, poprzez opis statystyczny w przestrzeni fizycznej (metoda średniej komórki elementarnej) do metody przekrywających się klastrów. Omówione zostaną analityczne wzory na czynnik strukturalny. Szczególna uwaga zwrócona będzie na metody statystyczne, uzupełnione analizą Pattersona w średniej komórce elementarnej. Przedstawione zostaną wyniki dla jedno i dwuwymiarowych kwazikryształów (ciągów Fibonacciego i struktur Penrose’a).
20 stycznia, czwartek, 13:30 [ zmiana godziny !! ]; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- prof. Peter Hänggi (Institute of Physics, University of Augsburg, Germany) :
"Controlling Current and Shot Noise through Molecular Wires "
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Ewa Gudowska-Nowak gudowska@th.if.uj.edu.pl
Abstract: Recent experimental progress enabled the measurement of weak tunneling currents through molecules which are coupled by sulfur ligands to gold contacts. We investigate the nonlinear current-voltage characteristics and the temperature behavior of inelastic inter-electrode current mediated by a short molecular wire within a kinetic approach that accounts for strong Coulomb repulsion between transferring electrons. Upon inclusion of the spin degree of freedom one finds a blocking effect which depends on both the interaction strength and on the wire population . Next, we present a study of the transport properties of such molecular wires under the influence of possibly strong laser irradiation. Our approach is based on the single-particle Floquet states of the driven wire and allows even in the case of large molecules for an efficient numerical treatment beyond linear response. In the absence of certain symmetries, the wire rectifies the laser-induced current resulting in a non-zero average current even if no voltage is applied (molecular wire quantum Brownian motors). We find that the current saturates as a function of the wire length such that already a relatively short wire can mimic the behavior of an infinite system. Thus, molecular wires enable to study the behavior of (strictly periodi c, thus infinite) coherent quantum ratchets. As a second class of application, we discuss in presence of a finite, external voltage lasr1 controlled molecular switches and molecular transistors. These laser driven molecular wires give also rise to novel shot noise features. The relative level of transport noise, being characterized by a Fano factor, can selectively be manipulated by ac-sources; particularly one observes characteristic maxima and minima near regimes of driven current suppression.
19 stycznia, środa, 16:00; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Bogusz Kinasiewicz (Instytut Fizyki UJ) :
" O planetach "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla gimnazjalistów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel.: (012) 663-5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
19 stycznia, środa, 13:15; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Andrzej Odrzywołek (Instytut Fizyki UJ) :
"Próbnik »Huygens« na Tytanie"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

19 stycznia, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Roman Ciuryło (Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń) :
"Jak światło zmienia zimne zderzenia"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

18 stycznia, wtorek, 12:30; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Mario Paschke (Max-Planck-Institut, Leipzig, Germany) :
"Quantum Field Theory on curved spacetime. Part II"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

17 stycznia, poniedziałek, 12:30; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Maciej Trzetrzelewski (Zakład Teoretycznej Fizyki Komputerowej, Instytut Fizyki UJ) :
"Dwuwymiarowa, supersymetryczna mechanika kwantowa Yanga-Millsa z wyższymi grupami cechowania"
{
Seminarium poniedziałkowe ZTCz [Jurkiewicz,Wosiek] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

17 stycznia, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Krzysztof Malarz (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza) :
"Lawiny w złożonych strukturach spinów."
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Ewa Gudowska-Nowak gudowska@th.if.uj.edu.pl

17 stycznia, poniedziałek, 9:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś (Instytut Fizyki UJ, Kraków) :
"Przejście od izolatora do metalu w jednowymiarowym modelu t-J dla manganitów"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

13 stycznia, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Aleksandra Wesełucha-Birczyńska (Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego ) :
"Cząsteczki bioaktywne w świetle lasera"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Cząsteczki bioaktywne alkaloidów drzewa chinowego (Cinchona sp.) od XVI wieku stosowane były także w Europie jako środki antymalaryczne. Mechanizm ich działania jako leków do tej pory nie jest całkowicie poznany. Po umieszczeniu takiej cząsteczki w wiązce lasera, stosując spektroskopie ramanowską, można poznać jej strukturę molekularną oraz proces dwuetapowego protonowania cząsteczki. Przedstawione zostaną wyniki badań z uwzględnieniem analizy uogólnioną metodą dwuwymiarowej korelacji.
13 stycznia 2005, czwartek, 12:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Michał Cieśla (Zakład Fizyki Statystycznej, Instytut Fizyki UJ) :
"Synchronizacja wywołana szumem. Wpływ pamięci"
{
Seminarium Zakładu Teorii Układów Złożonych [Burda] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

13 stycznia, czwartek, 9:00; sala 328, III piętro, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Tomasz Zych (Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej) :
"Badania polimorfizmu kryształów o-nitroaniliny"
{
Seminarium Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów [Wróbel] };
zgłasza: Monika Marzec ufmarzec@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Krystaliczna o-nitroanilina (o-NA) występuje w trzech odmianach polimorficznych (alfa, beta, gamma) które badali Dippy, Hartshorne i Stuart. Z ich prac wynika, że formy beta i gamma są stabilne, a odmiana alfa – metastabilna. Kryształy gamma-o-NA i beta-o-NA są centrosymetryczne. Pomimo, iż różnica w stałych sieciowych odmian beta i gamma jest niewielka (ta sama grupa przestrzenna), to zauważono wyraźne różnice w geometrii samej cząsteczki o-NA w obrębie grup –NO2 i –NH2. Kryształy alfa-o-NA otrzymane poprzez powolne ochładzanie stopu są również centrosymetryczne, co wynika z negatywnego testu na generację drugiej harmonicznej światła.
    Przeprowadzone badania mikroskopowe i kalorymetryczne (DSC) wskazują na monotropowe przemiany fazowe kryształów alfa-o-NA w odmianę beta i beta-o-NA - w odmianę gamma. Na podstawie wyników strukturalnych i spektroskopowych zaproponowano mechanizmy przejść fazowych. Podczas przejścia z odmiany bata w gamma następuje przesuniecie się cząsteczek o-NA w płaszczyźnie w niezależnej części komórki. Natomiast przy przejściu alfa w beta następuje reorientacja przestrzenna cząsteczek w krysztale.
12 stycznia, środa, 16:00; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ) :
" O ruchu falowym "
{
Spotkania środowe nauczycieli PTF };
zgłasza: Jerzy F. Gierula gierula@if.uj.edu.pl
Wykład z pokazami dla gimnazjalistów.
Konieczne telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa. Tel.: (012) 663-5563 lub za pośrednictwem e-mail: foton@if.uj.edu.pl
12 stycznia, środa, 13:15; s. 057 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- mgr Katarzyna Bajan (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) :
"Periodyzacja redshiftu"
{
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ [Kutschera] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

12 stycznia, środa, 12:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr Krzysztof Dzierżęga, mgr Witold Zawadzki (Instytut Fizyki UJ) :
"Rozpraszanie laserowe w plazmie niskotemperaturowej - ograniczenia i perspektywy zastosowań"
{
Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

12 stycznia, środa, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Michał Dyrda (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ) :
"Pulsary — kosmiczne akceleratory cząstek"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

11 stycznia, wtorek, 12:30; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Mario Paschke (Max-Planck-Institut, Leipzig, Niemcy) :
"Quantum Field Theory on curved spacetime"
{
Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

10 stycznia, poniedziałek, 11:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Krzysztof Sacha (Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ) :
"Sygnatury symetrycznego ruchu elektronów w atomie helu"
{
Seminarium fizyki układów złożonych i fizyki biologicznej[Gudowska-Nowak] };
zgłasza: Michal Ciesla ciesla@if.uj.edu.pl

10 stycznia, poniedziałek, 10:15; s. 355, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Mirosław Brewczyk (Uniwersytet w Białymstoku) :
"Powstawanie par Coopera w mieszaninach zdegenerowanych gazów fermionowych"
{
Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] };
zgłasza: Danuta Myrek myrek@netmail.if.uj.edu.pl

10 stycznia, poniedziałek, 9:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Dr hab. Romuald Lemański (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) :
"Uporządkowanie ładunkowe i magnetyczne zaindukowane oddziaływaniami lokalnymi elektronów"
{
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej };
zgłasza: Robert Podsiadły podsiadl@if.uj.edu.pl

6 stycznia 2005, czwartek, 17:15; sala 055 - parter, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- dr hab. Květoslava Burda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego) :
"Dlaczego warto poznać fotosyntezę?"
{
Konwersatorium PTF };
zgłasza: Stanisław Wróbel ufwrobel@if.uj.edu.pl
Streszczenie: Proces fotosyntezy polega na zmianie energii słonecznej w energię chemiczną, która wykorzystywana jest do budowy masy organizmów fotosyntetyzujących. Bez wątpienia fotosynteza jest najważniejszym procesem zachodzącym na Ziemi. Jest ona bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialna za produkcję całej biomasy na Ziemi. Produktem ubocznym fotosyntezy tlenowej jest tlen cząsteczkowy O2, który zadecydował o kierunku ewolucji życia na Ziemi. W wykładzie zostaną przedstawione podstawy biofizyczne tego procesu oraz jego potencjalne zastosowania.
5 stycznia 2005, środa, 10:15; s. 431a, Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul. Reymonta 4
--- Andrzej Rostworowski (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ) :
"Spektrum wybuchu i hiperasymptotyka"
{
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki [Bizoń] };
zgłasza: Grażyna Rojek rojek@th.if.uj.edu.pl

File generated: 11:56 1.04.2005
HTML ©1998-2004 Jerzy F. Gierula