SPOTKANIA ŚRODOWE

Uprzejmie informujemy, że w środy o 16:00 w Instytucie Fizyki UJ, sala A-1-06 (I piętro)
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 (III kampus UJ), 30-348 Kraków
odbywają się wykłady i pokazy dla młodzieży szkolnej.                         2019/2020

Uprzejmie informujemy, że SPOTKANIA ŚRODOWE odbywać się będą w nowym budynku Wydziału
w III Kampusie UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11

9 października 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)

 Fizyczne rozmaitości - pokaz doświadczeń
16 października 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
 O cieple - pokaz doświadczeń
23 października 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
 Ruch i jego przyczyny - pokaz doświadczeń
30 października 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
 Drgania - pokaz doświadczeń
6 listopada 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
  O energii   - pokaz doświadczeń
13 listopada 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
  Elektrostatyka - pokaz doświadczeń
20 listopada 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)

 Siły czyli pociąganie i popychanie - pokaz doświadczeń z dynamiki

  i statyki
27 listopada 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
  Prąd elektryczny - pokaz doświadczeń
4 grudnia 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
  Zimno, zimniej, najzimniej - zjawiska fizyczne w niskich temperaturach
11 grudnia 2019 dr Marek Gołąb
(Instytut Fizyki UJ)
  Magnetyzm w doświadczeniach
W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejsze  zgłoszenie swojego udziału  telefoniczne:  (012) 664 4504
lub za pośrednictwem e-mail:
slawomir.oksiutowicz@uj.edu.pl
Z przyczyn losowych mogą nastąpić zmiany w powyższym harmonogramie. Proszę dodatkowo sprawdzić przed planowanym terminem,
czy wykład nie został odwołany!