FIZYKA

DLA STUDENTÓW INFORMATYKI STOSOWANEJ

WFAIS.IF-C120.0
Semestr zimowy 2019/2020

Prowadzący: Jacek Golak (pokój B2-32, jacek.golak@uj.edu.pl)

Termin i miejsce: każdy czwartek, 14:15-15:45, sala A1-08 budynku WFAIS

Konsultacje: każdy czwartek, 16:00-17:00; inne terminy możliwe po uzgodnieniu


Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu, ćwiczeń rachunkowych i informacje o egzaminieTermin egzaminu: 30 stycznia 2020 roku, 9.00-12.00, sale A1-06 i A1-08 budynku WFAISTermin egzaminu poprawkowego: 17 lutego 2020 roku, 9.00-12.00, sala A1-08 budynku WFAIS

Literatura pomocnicza

LiteraturaProgram Mathematica ®

Jak zdobyć licencjęWykłady:

Program wykładów

Wykład 01

Wykład 02

Wykład 03

Wykład 04

Wykład 05

Wykład 06

Wykład 07

Wykład 08

Wykład 09

Wykład 10

Wykład 11

Wykład 12

Wykład 13Zestawy zadań:

Zestaw 01

Rozwiązania zadań z zestawu 01 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 01 (nb->pdf)


Zestaw 02

Rozwiązania zadań z zestawu 02 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 02 (nb->pdf)


Zestaw 03

Rozwiązania zadań z zestawu 03 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 03 (nb->pdf)


Zestaw 04

Rozwiązania zadań z zestawu 04 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 04 (nb->pdf)


Zestaw 05

Rozwiązania zadań z zestawu 05 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 05 (nb->pdf)


Zestaw 06

Rozwiązania zadań z zestawu 06 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 06 (nb->pdf)


Zestaw 07

Rozwiązania zadań z zestawu 07 cz. I (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 07 cz. I (nb->pdf)

Rozwiązania zadań z zestawu 07 cz. II (pdf)


Zestaw 08

Rozwiązania zadań z zestawu 08 (pdf)


Zestaw 09

Rozwiązania zadań z zestawu 09 (nb)

Rozwiązania zadań z zestawu 09 (nb->pdf)Materiały pomocnicze

Zmiany w układzie SI z 2019 roku broszura po polsku (pdf)   broszura po angielsku (pdf)

Dowody tożsamości wektorowych tożsamość3 (jpg)   tożsamość5 (jpg)   tożsamość6 (jpg)

Zadanie 2 z zestawu 1 przy pomocy programu Mathematica (nb)

Zadanie 3 z zestawu 1 przy pomocy programu Mathematica (nb)

O położeniu, prędkości, przyspieszeniu we współrzędnych walcowych i sferycznych (pdf)

O prędkości i przyspieszeniu we współrzędnych naturalnych (pdf)

Oscylator harmoniczny - różne przypadki (pdf)

Ogólny ruch po okręgu (nb)

Przykład krzywej Lissajous (nb)

Jeszcze jeden przykład krzywej Lissajous (nb)

Rzut ukośny (nb)

Ruch punktowego ładunku w stałym polu magnetycznym (nb)

Oscylator harmoniczny prosty z realistycznym tarciem (nb)Wahadło Foucaulta (nb)

Spadek swobodny z uwzględnieniem siły Coriolisa (nb)Przykłady ruchu płaskiego bryły sztywnej: różne przypadki zderzenia punktu materialnego z prętem

zderzenie doskonale nieelastyczne, unieruchomiona oś obrotu pręta   (nb)

zderzenie doskonale nieelastyczne, swobodny pręt   (nb)

zderzenie doskonale elastyczne, swobodny pręt   (nb)     (pdf)

zderzenie doskonale elastyczne, unieruchomiona oś obrotu pręta   (nb)     (pdf)Środek masy krzywych (nb)

Środek masy figury płaskiej (nb)

Środek masy bryły przestrzennej 1 (nb)

Środek masy bryły przestrzennej 2 (nb)Dwie masy połączone sprężyną 1 (nb)

Dwie masy połączone sprężyną 2 (nb)O zagadnieniu Keplera (pdf)

Krzywe stożkowe w problemie Keplera (nb)O formaliźmie Lagrange'a (pdf)

Przykłady symulacji w programie Mathematica® wykorzystujących formalizm Lagrange'a:

oscylator harmoniczny prosty (nb)

kwadrat ze sprężynami (nb)

dwie masy połączone sprężyną 3 (nb)

wahadło matematyczne (nb)

podwójne wahadło matematyczne (nb)

potrójne wahadło matematyczne (nb)

wahadło matematyczne ze swobodnym zawieszeniem (nb)

wahadło matematyczne o zmiennej długości (nb)

wahadło matematyczne zawieszone na ruchomym okręgu (nb)

klocek na ruchomej równi (nb)

ruch po krzywej trzeciego stopnia (nb)

własności brachistochrony 1 (nb)

własności brachistochrony 2 (nb)

wahadło na równi pochyłej (nb)pręt ślizgający się po osiach układu współrzędnych (nb)

prosty mechanizm przegubowy (nb)

półkula na gładkiej powierzchni (nb)

półkula na szorstkiej powierzchni (nb)Potencjał elektryczny i natężenie pola eletrycznego prostych układów ładunków (nb)Uproszczone rozwiązanie równania Laplace'a w prostokącie (nb)

Szukanie oporu zastępczego układu oporników (nb)

Opór zastępczy dla "mostka" (nb)Siła działająca na przewodnik z prądem i prawo Ampere'a

Przykład 1 (nb)

Przykład 2 (nb) (pdf)Notebooki dotyczące dipola magnetycznego

Kołowa pętla z prądem (nb)

Kwadratowa ramka z prądem (nb)

Trójkątna ramka z prądem (nb)

"Przełamana" kwadratowa ramka z prądem (nb)

Powyginana kołowa pętla z prądem (nb)

Przykład obwodu RLC z niesinusoidalną siłą elektromotorycznną (nb)

Różne notebooki z rozwiązaniami jednowymiarowego i dwuwymiarowego równania falowego

notebook nr 1

notebook nr 2

notebook nr 3

notebook nr 4

notebook nr 5

notebook nr 6

notebook nr 7

notebook nr 8Zjawisko Comptona (pdf)Poprzednia wersja wykładu

Strona profesora Salabury