NARZĘDZIA OBLICZENIOWE FIZYKI

DLA STUDENTÓW I ROKU FIZYKI

WFAIS.IF-S002
Semestr zimowy 2019/2020

Prowadzący: Jacek Golak (pokój B2-32, jacek.golak@uj.edu.pl)Termin i miejsce:

Wykłady odbywają się do końca listopada w każdą środę, w godzinach 10:00-11:30, w sali A1-13 budynku WFAIS.

Ćwiczenia trwają przez cały semestr.

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia wykładu i ćwiczeń rachunkowychLiteratura pomocnicza

LiteraturaProgram Mathematica ®

Jak zdobyć licencjęWykłady

Wykład 1 (notebook)   (pdf)

Wykład 2 (notebook)   (pdf)

Wykład 3 (notebook)   (pdf)

Wykład 4 (notebook)   (pdf)

Wykład 5 (notebook)   (pdf)

Wykład 6 (notebook)   (slajdy)   (notatki)

Wykład 7 (notebook)   (przykładowe dane)

Wykład 8 część I (zip)   część II (zip)   część III (zip)   część IV (zip)Materiały na ćwiczenia

Zagadki omawiane na ćwiczeniach (notebook)

Przykład zadania z kinematyki (notebook)

Jeszcze jeden znany przykład zadania z kinematyki (notebook)

Notatniki przydatne dla I pracowni fizycznej (zip)
wg skryptu "I PRACOWNIA FIZYCZNA" pod redakcja Andrzeja Magiery (pdf)

Kiedy wypada Wielkanoc w roku 2034 ? (notebook)

Natychmiastowa i opóźniona definicja funkcji - przykłady (notebook)Polecam obszerny skrypt przygotowany przez Andrzeja Fabijańczyka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego pt. "
Mathematica w zadaniach z analizy matematycznej. Funkcje jednej zmiennej. Teoria i zadania przykładowe." do ściągnięcia ze strony Autora: (strona domowa Andrzeja Fabijańczyka)

Różne zadania z analizy matematycznej do zabawy na ćwiczeniach (zip)

Rozwiązanie dla całki nieoznaczonej z wykładu nr 2: nie zawsze wystarcza sama instrukcja "Integrate" ... (notebook)

Przykłady badania przebiegu zmienności funkcji (notebook)Różne zadania z algebry do omówienia na ćwiczeniach (pdf)

Pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby zespolonej (pdf)   (nb)  

Różne sposoby reprezentowania prostej w przestrzeni (notebook)

Odległości i moment bezwładności (notebook)


Rozwiązywanie układów równan liniowych (notebook)   (jpg)   (jpg)  


Krzywe i powierzchnie zdefiniowane przez odległości (notebook)


Proste przykłady dotyczące problemu własnego ze strony Wolfram Demonstrations Project (strona ze spisem tematów demonstracji) :

(1) Wektory własne w dwóch wymiarach (notebook)

(2) Wektory własne własnoręcznie (notebook)

(3) Problem własny dla hermitowskich macierzy 2 x 2 (notebook)

Deuteron (układ związany protonu i neutronu) jako problem własny (zip)Przykłady wykorzystania równań różniczkowych w fizyce:

Przykład 1 (rzuty w ziemskim polu grawitacyjnym z oporem powietrza)

Przykład 2 (ruch po krzywej trzeciego stopnia)

Przykład 3 (prosty obwod RC)

Przykład 4 (wahadlo matematyczne)

Przykład 5 (jednowymiarowe rownanie falowe)

Przykład 6 (oscylator harmoniczny prosty)

Przykład 6' (oscylator harmoniczny prosty z realistycznym tarciem)

Przykład 7 (podwójne wahadło płaskie)

Przykład 8 (własności brachistochrony 1)

Przykład 9 (własności brachistochrony 2)

Przykład 10 (wahadło na równi pochyłej)

Przykład 11 (dwa wahadła sprzężone wersja 1)

Przykład 12 (dwa wahadła sprzężone wersja 2 z modułem)

Przykład 13 (uproszczone rozwiązanie równania Laplace'a w prostokącie)
Przykłady wykorzystania prostych algorytmów (niekoniecznie) w fizyce:

Instrukcja warunkowa – przykład 1 dla równania kwadratowego (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 2 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 3 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 4 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 5 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 6 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 7 (notebook)