Instytut Historii Sztuki UJ

 

/25.04.2013/ Zarządzenie Rektora:

2 i 10 (Juwenalia) maja 2013 roku to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

bez konieczności odrabiania …

 

 

/23.04.2013/ Pan dr hab. Andrzej Betlej odwołuje dyżury 24 i 25 kwietnia

z powodu nagłych i nieprzewidzianych wcześniej obowiązków służbowych. Bardzo serdecznie przeprasza i prosi o wybaczenie Wszystkich zawiedzionych.

Najbliższy dyżur odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia.

 

/23.04.2013/ Pani dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży odwołuje dyżur 25.04. (czwartek)

z powodu wyjazdu służbowego, w zamian będzie dyżurować we wtorek 30 kwietnia

w godz. 10-11.30

 

/15.04.2013/  MOST PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Rekrutacja 2013/14 na semestr zimowy lub cały rok akademicki od 15.04 do 15.05.

Szczegóły na www.most.amu.edu.pl

 

 

/19.03.2013/ DEKLARACJE PRZEDMIOTOWE /dotyczy/:

I ROK HISTORII SZTUKI – /LIC/

I ROK OCHRONA DÓBR KULTURY – /LIC/

I ROK HISTORIA SZTUKI - /SUM /oraz

Studenci studiów niestacjonarnych

 

…należy deklaracje podpisaną złożyć w sekretariacie IHS

                   w  t  er m i n i e   d o    2 7    m a r c a

 

 

 

/14.03.2013/ EGZAMIN z historii sztuki nowożytnej:

1.   Termin egzaminu – 6.05. godz. 8.00, sala 39

2.   Zapisy na egzamin do 26 kwietnia w sekretariacie mają być potwierdzone podpisem,

3.   gdyż nie przystąpienie do egzaminu skutkuje utratą terminu.

4.   Warunkiem organizacji egzaminu jest zapisanie się co najmniej 10. chętnych

 

 

 /14.03.2013/ Planowane majowe terminy ćwiczeń terenowych (OBJAZDY):

HS-I (Małopolska), II-(Śląsk), III-(W-wa) – w tyg. 13-18.05.

HS-III (Milówka)- 20-25.05.

ODK-I (in situ-Ziemia Lubelska) 20-22.05 /data poprawiona/,

szczegóły w gablocie.

ODK-III (/II-nieobowiązkowo/ - woj. ruskie) – 21-23.05.

 

       

/28.02.2013/  DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH  

         INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ

 

              w roku akademickim  2012/13

 

 

Dyrektor Instytutu:                          

dr hab. Andrzej Betlej                             poniedziałek  9.00 - 10.30

                                                                  środa  11.00 - 12.00

                                                                  czwartek 9.00 - 10.30

                                                                         

Zastępca dyrektora Instytutu:

dr hab. Teresa Rodzińska –Chorąży      wtorek 13.30 - 15.00       

                                                                  czwartek 10.00 - 11.30

                                                                 

prof. dr hab. Wojciech Bałus                      poniedziałek   12.00 - 13.00

dr Urszula Bęczkowska                               poniedziałek  14.00 - 15.00

dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer                 piątek 12.30 - 13.30

dr Aneta Bukowska                                    czwartek  10.00 - 11.00

prof. dr hab. Marcin Fabiański                      tel. 12/421-23-48

prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz                 wtorek  13.00 - 14.00

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko           środa  12.00 - 13.00

prof. dr hab. Piotr Krasny                            wtorek 10.00 - 11.00

dr Michał Kurzej                                          środa  13.30 - 14.00

prof. dr hab. Jan K. Ostrowski                      tel. 12/422-19-50

dr Rafał Quirini-Popławski                           środa  13.00 - 14.00

dr Sławomir Skrzyniarz                                środa  12.00 - 13.00

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka            czwartek 16.00 - 17.00

dr hab. Andrzej Szczerski                             środa 13.15 - 14.15

dr Marcin Szyma                                           czwartek  13.30 - 14.30

dr hab. Marek Walczak                               środa 12.00 - 13.00 

dr hab. Marek Zgórniak                               środa  12.00 - 13.00

 

mgr Wojciech Szymański                             środa 11.00 - 12.00

 

/28.02.2013/    STUDIA NIESTACJONARNE – ŁACINA

Mgr Ewa Rzeszot informuje, że zajęcia odbywać się będą w sali 36:

poniedziałek w godz. 16-17.30

czwartek w godz. 11.45-13.15

 

/22.02.2013/ Kurs - WH.IHS-0166 "Prawo własności intekektualnej" - wykład dla Wydz. Hist. odbędzie się w pierwszej połowie drugiego semestru (15 godz.- zakończony zaliczeniem, każda jednostka oddzielnie prowadzi rejestrację), natomiast kurs WH-ODK-I-02-02 „Prawo w ochronie zabytków. Wprowadzenie…” (jako II część wykładu z I semestru) dla studentów ochrony dóbr kultury odbędzie się w drugiej połowie drugiego semestru

( 15 godz. - zakończony egzaminem).

W/w zajęcia odbywać się będą we wtorek, w godz. 14.30-16.00  sali 39, (Grodzka 53 I p.)

 

/22.02.2013/ Planowana korekta REJESTRACJI: 4 – 10 marca

 

/20/02.2013/ Przypomnienie: aktualna oferta dydaktyczna znajduje się w USOSweb.

 Oto właściwy link (nie wymaga logowania, rejestracja wymaga logowania):

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu%28jed_org_kod:UJ.WH.IHS;method:faculty_organized;tab8c30_limit:300;tab8c30_order:2a1a%29)

 

 

/18.03.2013/

SEMINARIUM METODOLOGICZNE

DLA DOKTORANTÓW W INSTYTUCIE HISTORII SZTUKI W r.a. 2012/2013

 

W drugim semestrze r.a. 2012/2013 wszyscy studenci studiów doktoranckich są zobowiązani, na podstawie programu studiów zatwierdzonego przez Radę Wydziału, do udziału w dziesięciogodzinnym seminarium metodologicznym, prowadzonym przez prof. Wojciecha Bałusa i prof. Piotr Krasnego. W trakcie seminarium doktoranci z III i IV roku oraz korzystający z przedłużenia studiów będą proszeni o przedstawienie w formie półgodzinnego referatu wybranych (najlepiej specyficznych) zagadnień metodologicznych, związanych z przygotowanymi przez nich pracami doktorskimi. Prosimy więc uprzejmie, aby owi doktoranci ustalili z promotorami tematy swoich wystąpień do środy 13 marca 2013.

13 marca 2013 o godz. 19.15 odbędzie się w sali 40 pierwsze półtoragodzinne spotkanie, w którym mają uczestniczyć wszyscy doktoranci z lat I-IV oraz korzystający z przedłużeń studiów. Spotkanie będzie mieć charakter organizacyjny, tzn. zostaną na nim zaakceptowane tematy referatów i określony dalszy przebieg zajęć.

Kolejne spotkanie zaplanowane na sobotę 11 maja będzie składać się z dwóch bloków: pierwszego od godz. 10.00-13.15 i drugiego od godz. 14.30-17.45. W ich trakcie odbędzie się prezentacja referatów metodologicznych i dyskusja na ich temat. Jeśli będzie taka potrzeba, można pokusić się o zmianę terminu i harmonogramu tego spotkania.

Warunkiem zaliczenia seminarium metodologicznego dla studentów roku III i IV oraz korzystających z przedłużeń jest zaprezentowanie referatu metodologicznego. Studenci roku I i II uzyskają zaliczenia za uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział w dyskusji nad pracami, przedstawionymi przez starszych kolegów.   

 

 

 

/15.02.2013/ UWAGI dot.  REJESTRACJI  na II SEMESTR

Rejestracja rozpocznie się w sobotę 16 lutego o godz. 7.00 i zakończy w niedzielę 24 lutego. Dla przypomnienia (ogólnie) dla wszystkich pierwszych lat (hs, odk, sum) dla przedmiotów kursowych obowiązują kody z rzymską I lub II (czyli dla pozostałych lat – bez). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kodów stosowanych przy przedmiotach dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury podano w komunikatach IHS  z dnia 22.09.2012 – Rejestracja…

Należy zachować szczególną uwagę, gdyż te same tytuły zajęć dotyczą I i II roku np.

- dla I roku ODK: WH.ODK-I-01-05 -  Inwentaryzacja zabytków w terenie (wykład zakończony egzaminem)

- dla II roku ODK:WH.ODK-016 - Inwentaryzacja zabytków w terenie – wykład (zakończony egzaminem).

Można się rejestrować również na niektóre przedmioty w cyklu całorocznym (status rejestracji A - zarejestrowanie i wyrejestrowanie), inne są zaznaczone statusem C – rejestracja zamknięta. Fakultatywne konwersatoria (II rok hs) nie są objęte rejestracją.

 

/05.02.2013/ PRZEPISYWANIE OCEN I ZALICZEŃ

Studenci (studiujący historię sztuki i ochronę dóbr kultury) którzy mają zamiar wystąpić o przepisanie ocen lub  zaliczeń mają taką możliwość poprzez złożenie podania do wicedyrektora ds. studenckich o wyrażenie na to zgody. Po ewentualnej akceptacji należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia z indeksem lub wydrukowaną kartą okresowych osiągnieć z USOSweba z prośbą o wpisanie oceny do systemu (dotyczy również zdawania egzaminu przed komisją, w takim przypadku należy dużo wcześniej złożyć takie podanie).

      

/05.02.2013/ STUDENCI III ROKU HS i ODK - /STUDIA LICENCJACKIE/

ODK – Osoby, które kończą studia licencjackie na ODK a planują zdawać na studia II stopnia na historii sztuki winny złożyć prace licencjackie do końca maja. Obrony planowane są w okresie od 20.06 do 10.07. 2013 r.

HS – Osoby, które kończą studia licencjackie na HS, a planują zdawać na studia II stopnia winny zdać egzamin licencjacki w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do 28.06.2013. Osoby, które nie zdadzą egzaminu w sesji nie będą mogły się zarejestrować w systemie rekrutacyjnym ERK na studia II stopnia.

                                             ---------------------------------------------------------

 

 

/24.01.2013/ Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UP JP II, Collegium Artium oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki postanowili ufundować nagrodę za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki napisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim!!!! Więcej o nagrodzie znajdziecie Państwo informacji tu http://ca.org.pl/projekty/nagroda_sokolowskiego/.

 

 

 

/15.01.2013/               Uwaga III rok – HISTORIA SZTUKI

                                       Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze (WH.IHS-0046)

 

            Tegoroczne ćwiczenia zabytkoznawcze (dawna praktyka inwentaryzacyjna) odbędą się w MILÓWCE w dniach 20-25 maja 2013 r. (6 dni)

Podstawowym celem ćwiczeń, organizowanych we współpracy z Urzędem Gminy w Milówce (http://www.milowka.pl/zabytki.html), jest wykonanie dokumentacji pewnej liczby obiektów zabytkowych znajdujących się w miejscowościach należących do gminy Milówka, głównie zabudowy mieszkalnej oraz kapliczek i figur przydrożnych. Ponadto w ich programie przewidziany jest powrotny objazd autokarowy. Dodatkowe informacje na temat ćwiczeń znajdują się w sylabusie na stronie usosweb.

            Informacje praktyczne:

- koszty noclegów oraz wynajęcia autokaru na objazd ponosi uniwersytet;

- koszt dojazdu do Milówki ponoszą uczestnicy ćwiczeń.

            Przypominamy, że ćwiczenia te są obowiązkowe dla studentów III roku studiów stacjonarnych, choć istnieje możliwość alternatywnego ich zaliczenia (inwentaryzacja na Ukrainie, staż w galerii lub muzeum). W związku z tym:

Osoby, które planują wziąć udział w ćwiczeniach, proszone są o złożenie pisemnej deklaracji (podpis na liście) w sekretariacie w terminie do 1 marca 2013 r.

Osoby, które chcą być zwolnione z obowiązku uczestnictwa w praktykach w Milówce, są zobowiązane dostarczyć do 1 marca 2013 r. dokument świadczący o odbyciu praktyki, ew. z deklaracją instytucji, w której praktyka zostanie przeprowadzona.

Konieczność wcześniejszych zapisów jest związana z potrzebą zaplanowania zakresu prac inwentaryzacyjnych, rezerwacji miejsc noclegowych oraz środka transportu ze znacznym wyprzedzeniem.

Dr Urszula Bęczkowska oraz dr Rafał Quirini-Popławski

 

                                                                                                                                                         

/6.12.2012. ANEKSY DO UMÓW:

/ dotyczy II roku historii sztuki, II  roku ochrony dóbr kultury, II roku uzupełniających magisterskich oraz studiów niestacjonarnych/

 Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012, proszeni są o zgłaszanie się w terminie natychmiastowym do

20 grudnia 2012 r. w celu podpisania aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne.

 

/8.11.2012/ Przypomnienie I  /z 25.10.2012/

DEKLARACJE PRZEDMIOTÓW

/dot. wszystkie pierwsze lata i studia niestacjonarne/

Termin złożenia do 20 listopada

 

/8.11.2012/ Przypomnienie II /z 25.10.2012/

Oświadczenia Studentów

(dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011/12 i w 2012/13)

Studenci, którzy:

a)   nie złożyli podpisanych oświadczeń

b)     nie mają TAK – jako ich zaakceptowanych (w USOSweb)

c)     lub złożyli wypełnione ręcznie

proszeni są o dostarczenie oświadczeń w terminie max - (Rektor przedłużył termin składania oświadczeń) do 20 listopada br.

  

 

/25.10.2012/ INFORMACJA I:  Oświadczenia Studentów

/dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011/12 i w 2012/13/

Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów osobno

                                       ( to co dotyczy tylko tego kierunku !).

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego oświadczenia (np. wypełnione oświadczenie w złej kolejności studiowania - należy zaczynać od wcześniej rozpoczętego roku , czy wypisanego ręcznie oświadczenia) należy ten fakt zgłosić do sekretariatu celem odblokowania i ponownego wydrukowania oświadczenia.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia 2012/13 (od 1.10.2012), bez względu na to czy to jest pierwszy, drugi czy kolejny rok studiów wypełniają punkt 1.

Studenci, którzy rozpoczęli studia 2011/12 (zaliczyli rok, teraz II rok) wypełniają punkt 2.

Studenci, którzy przerwali pierwszy rok studiów 2011/12 a w 2012/13 ponownie podjęli studia na I roku wypełniają również punkt 2.

Studenci wypełniają tylko 1 i 2 punkt oświadczenia.

 

/25.10.212/    INFORMACJA II: DEKLARACJE PRZEDMIOTÓW

/dot. wszystkie pierwsze lata i studia niestacjonarne/

 

Po podpięciu przedmiotów /studenci, moje studia, podpięcia/ należy wejść w deklaracje (po lewej) i po zaznaczeniu rejestracji WH.IHS, semestr I i całoroczne, wydruk deklaracji, podpisany wydruk deklaracji złożyć w sekretariacie. Termin złożenia do 20 listopada.

 

/23.10/2012/  REJESTRACJA (korekta) 

/22.09.2012/

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA:  23.09-15.10.2012

Termin rejestracji został ustalony przez Radę Wydziału UJ.

Korekta rejestracji jest planowana w terminie 24-28.10.2012

Rejestracji należy dokonać na zajęcia w I semestrze i w cyklu całorocznym.

(Rejestracja na zajęcia w II semestrze odbędzie się osobno,

stąd przedmioty umieszczone w wykazie na II semestr nie figurują

obecnie w rejestracji lub są nieaktywne w USOSweb)

  1. Przed rejestracją należy wnikliwe zapoznać się ze swoim programem studiów, zwłaszcza, że studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich będą realizowali nowy program.
  2. Po zalogowaniu się na swojej stronie USOSweb należy wejść w zakładkę: dla studentów, rejestracja itd.
  3. Do rejestracji upoważnieni są studenci wpisani na rok akademicki  2012/2013

 

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

dla wszystkich pierwszych lat (studia I i II stopnia)  wprowadza się programy studiów wg modułów (w zakładce studia).

Studia licencjackie:

Wyjaśnienie przykładowych skrótów w module:

- dla kierunku hs WH.IHS-I-02-04 Wydział Historyczny. Instytut Historia Sztuki (kierunek)-I (studia pierwszego stopnia)-02 (numer modułu), 04 (kolejny numer przedmiotu w module)

- dla kierunku odk WH.ODK-I-02-01 Wydział Historyczny. Ochrona dóbr kultury-I (studia pierwszego stopnia)-02 (numer modułu),-01 (pierwszy numer przedmiotu w module).

Należy zapisać się na moduł i przedmioty w nim występujące.

 

Studentów obowiązuje w trakcie trzech lat studiów zaliczenie kursu Prawo własności intelektualnej. Termin wykładu zostanie podany później.

 

Studia uzupełniające:

Studentów studiów uzupełniających (drugi stopień, pierwszy rok) obowiązuje rejestracja na moduł (do wyboru jedna z trzech specjalizacji) i przedmioty do niego przypisane oraz rejestracja na  seminaria i konwersatoria do wyboru z oferty IHS UJ. Dodatkowo obowiązuje (kurs i) egzamin z języka obcego i zaliczenie w trakcie toku studiów jednego wykładu (30 godz.) w języku obcym (zakończonego egzaminem).

Wyjaśnienie przykładowego skrótu w module:

WH.IHS-II-01-03- Wydział Historyczny. Instytut Historia Sztuki (kierunek)-II (studia drugiego stopnia)-01 (numer modułu), 03 (kolejny numer przedmiotu w module)

Przedmioty umieszczone w modułach mają nowe kody, seminaria i wykłady zachowują dotychczasowe kody WH.IHS-

 

Dla studentów II i III roku

studiów licencjackich pierwszego stopnia (historia sztuki i ochrona dóbr kultury) oraz II roku studiów uzupełniających, drugiego stopnia (historia sztuki) stosujemy dotychczasowe programy studiów a w związku z tym obowiązują dotychczasowe nazwy przedmiotów i ich kody.

Przykładowo - dla historii sztuki (w skrócie hs) WH.IHS-0046 a dla ochrony dóbr kultury ( w skrócie odk) WH.ODK-012.

 

W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami należy zachować szczególną uwagę przy rejestracji.

 

Ponieważ termin rozpoczęcia rejestracji został określony przez Radę Wydziału na 24.09.2012, mogą występować rozbieżności w opisie poszczególnych kursów i przedmiotów zamieszczonych w USOSweb i na stronie Instytutu w „Wykazie zajęć”. W chwili obecnej obowiązująca i aktualna oferta dydaktyczna znajduje się wyłącznie w USOSweb  i nią należy się kierować rejestrując na zajęcia. (Oto właściwy link:

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu%28jed_org_kod:UJ.WH.IHS;method:faculty_organized;tab8c30_limit:300;tab8c30_order:2a1a%29)

W najbliższym czasie „wykaz zajęć” znajdujący się w zakładce studia na stronie internetowej IHS UJ zostanie uaktualniony.

 

 

        Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego

                   zobowiązania:   /do 30 września/: 

1.      Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane,

       w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.

2.      2 egzemplarze pracy magisterskiej wydrukowanej z systemu APD

3.      oświadczenie w sprawie praw autorskich 

4.      formularz absolwenta dla Biura Karier UJ

5.      wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

6.      5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5,

7.      potwierdzenie wpłaty za dyplom mgr (w jęz. polskim 60-zł zł lub za dyplom  w języku polskim i obcym 100.- zł),

w przypadku większej ilości odpisów – każdy po 40.- zł

8.      złożyć egzamin magisterski w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia  złożenia pracy  magisterskiej.

9.      W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

(poniżej odpowiednie pliki do pobrania)

Przed wydrukiem pracy magisterskiej proszę zapoznać się z komunikatem:

 Archiwum - Zarządzenie 39

/15.06.2011/  zmiany (apd) są następujące:

Student dostarcza do sekretariatu IHS (może być mailem) nazwisko promotora i tytuł pracy w języku polskim.

         Po wpisaniu w systemie USOS powyższych danych student zostaje upoważniony (po migracji danych) m.in.

         do wpisania tytułu pracy w języku angielskim, do wydruku odpowiednich oświadczeń oraz do przeniesienia

          w ( pdf)  pracy w system apd (patrz Archiwum-Zarzadzenie -  instrukcja logowania, umieszczania prac)

          a następnie wydrukowania pracy magisterskiej.

         Po dostarczeniu ( osobiście, pocztą, kurierem) pracy magisterskiej (2 szt.) w sekretariacie (+ zdjęcia +

         oświadczenia, wniosku (jęz. obcy)), formularza biura karier) sprawdzenie  tzw. sum kontrolnych,

       

            Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego

          zobowiązania: / do 30 września/

1.      Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane,

       w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.

2    formularz absolwenta dla Biura Karier UJ

3.   wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

4.  5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5,

5.   potwierdzenie wpłaty za dyplom licencjacki (w jęz. polskim 60.-zł  lub za dyplom  w języku polskim i obcym 100.- zł).

6.  złożyć egzamin licencjacki po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w programie studiów

                 W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

      (poniżej odpowiednie pliki do pobrania)

 

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej

 

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną (załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011)

 

Formularz Biura Karier UJ

 

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

w tłumaczeniu na języki obce


 

   Studenci wszystkich lat studiów:

    /rozliczenie roku akademickiego 2011/12/

 

1.    Rozliczenie roku dokonuje się na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS.

2.    Studenci winni sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane oceny/zaliczenia

     są wpisane. Niezgodności należy uzgadniać z prowadzącymi zajęcia.

3.    Należy złożyć wniosek o rozliczenie roku poprzez system USOSweb (program do

rozliczenia: (moje studia>zaliczenie etapów>zgłoś program do rozliczenia).

4.    W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów należy złożyć podanie

o odpłatne powtarzanie niezliczonych przedmiotów (1pkt ECTS – 40.-zł).

Podanie w nagłówku powinno zawierać imię i nazwisko składającego, określenie roku,

          rodzaju i trybu studiów oraz nazwę przedmiotu z ilością punktów i należną kwotą

     5.  Rozliczenie roku – w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

      

23.09.2011         Rejestracja na zajęcia: historia sztuki i ochrona dóbr kultury

                  Wykaz zajęć 2011/12 umieszczono w zakładce „studia”

 

                           Rejestracja : od 28 IX  do 16 X

Każdy student (HS i ODK+MISH/zgłoszony/ i in.) wpisany na rok akademicki 2011/12 jest uprawniony i zobowiązany do rejestracji na zajęcia.

Rejestracji należy dokonać na przedmioty obowiązkowe, egzaminy, objazdy -  oraz dowolne zgodnie programem studiów i wykazem zajęć (wymagana ilość godzin i punktów ECTS).

Rejestracji należy dokonać na I semestr i zajęcia całoroczne !!!,  dlatego

1.   nie planuje się korekty rejestracji na I semestr!!!

2.   nie planuje się wpisywanie na zajęcia poza rejestracją!!!

Rejestracji należy dokonać z rozwagą !!! gdyż np. te same tytuły zajęć dotyczą  historii sztuki i ochrony dóbr kultury. Np. Wstęp do historii sztuki lub Muzealnictwo. Rozróżnić je łatwo zwracając uwagę na kod rejestracji. Zajęcia dla historii sztuki poprzedza kod WH.IHS – a (kursowe) zajęcia  dla ochrony dóbr kultury –WH.ODK.

W przypadku limitowanych miejsc na zajęcia rejestracja odbywa się systemem „kto pierwszy ten lepszy” (dotyczy głównie proseminariów i seminariów). Terminologie seminariów wyjaśniono w przypomnieniach/ogłoszeniach.

Rejestracja na przedmioty i egzaminy oznacza, że student zobowiązuje się do ich zaliczenia. Regulamin Studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (4§, p. 5 i p. 5a, obowiązujący od 01.10.2009 r.), mówi, że nieusprawiedliwione niezłożenie deklaracji czy rejestracji w wyznaczonym terminie uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Praktyczne rady dla rejestrujących się po raz pierwszy:

1.   Przed rejestracją należy wnikliwe zapoznać się ze swoim Programem Studiów i skorelować go z Wykazem Zajęć, by wykluczyć ewentualne pomyłki, typu rejestracja studenta I roku studiów I stopnia na zajęcia na III roku lub odwrotnie (za wyjątkiem uzupełniania różnic programowych).

2.   Po zalogowaniu się na swojej stronie usosweb należy wejść w zakładkę dla studentów, następnie system sam poprowadzi dalej do rejestracji.

Rejestracja na zajęcia w II semestrze odbędzie się osobno, stąd przedmioty umieszczone w Wykazie na II semestr nie figurują w rejestracji. Wydaje się to logiczne.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

/19.08.2011/         Ogłoszenia/przypomnienia

 

DYPLOMY I SUPLEMENTY

Od 1.10.2011 na wniosek studenta : Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański francuski i rosyjski. Za każdy wydany odpis będzie pobierana opłata w wysokości 40.-zł

Przestaje obowiązywać zasada, że uczelnia wydaje dodatkowy odpis w tłumaczeniu tylko na 1 wybrany język.

Uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Suplement jest wydawany bezpłatnie.

Wnioski o wydanie w/w dokumentów w tłumaczeniu na języki obce pokażą się w późniejszym terminie

w plikach do pobrania.

Przepisanie zaliczeń/ocen (w tej samej jednostce) pozostaje w dyspozycji prowadzącego wg jego uznania. Aby ocena mogła być przepisana należy wcześniej dokonać rejestracji na dany przedmiot poprzez USOSweb w ogłoszonych terminach.

 

Dyplom z jez. obcego (nieobowiązkowy) dostępny w języku

angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim

 

Zdjęcia do dyplomu – student zobowiązany jest złożyć zdjęcia do dyplomu przed obroną pracy lub egzaminem dyplomowym (Zarządzenie nr 25 Rektora UJ  z dnia 22.05.2009). Jeśli Komisja Egzaminacyjna mimo braku zdjęć dopuści do obrony należy ten fakt odnotować na odwrocie protokołu, a student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie… (szczegóły w Zarządzeniu)

 

Drukowanie prac magisterskich od 1.06. 2011 następuje tylko z systemu USOSweb.

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2009 (nr 39/VI/2009) każdy student jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia ma obowiązek odbycia i zaliczenia jednego kursu w języku obcym (od 2011/12 kurs zakończony egzaminem).

Zajęcia ze Wstępu do historii sztuki mają charakter sekwencyjny. Oznacza to, że do egzaminu można przystąpić tylko po uzyskaniu wcześniej  zaliczeń z wszystkich ćwiczeń ze wstępu do historii sztuki,    

 

Każdy student studiów 1. stopnia jest zobowiązany w ciągu trzech lat studiów uzyskać zaliczenie wykładu  pt. Prawa/ochrona własności intelektualnej.

 

Terminologie seminariów ( w ogólnym zarysie): III rok, studia 1. stopnia – seminarium niższe (młodsze) - (kody: XX21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 0236), I rok, studia 2. stopnia - seminarium wyższe  (starsze) - (kody: XX33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45), 2 rok, studia 2. stopnia - seminarium wyższe (magisterskie) – kody takie jak wyższe z dodaną cyfrą 1 na końcu (pięciocyfrowy kod przedmiotu), ze względu na różnice punktowe ECTS (np. kod od 00331). Podane w  programie studiów 2-letnich II stopnia seminaria (poboczne i główne) są seminariami wyższymi, z których główne będzie kontynuowane jako magisterskie na drugim roku studiów.

 

Egzamin z języka obcego – na poziomie B2

 

Oceny: Od roku akademickiego 2009/10 za wszystkie proseminaria i seminaria wystawiana jest ocena, liczona do średniej ze studiów. Za zaliczenie ćwiczeń ze Wstępu – styloznawstwa wystawiana jest ocena, nie liczona do średniej.

„Artes Liberales”- zgodnie z uchwałą Rady IHS ocen z wykładów nie liczy się do średniej ale liczą się godziny wykładu.

 /25 stycznia 2007/ OGŁOSZENIE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW:  Szczegółowe warunki zaliczenia roku akademickiego na kierunku historia sztuki w UJ w rozumieniu paragrafu 10., punkt 6 Regulaminu studiów (w nowym brzmieniu są  następujące): 1.  zaliczenie wszystkich (odpowiednio przewidzianych lub deklarowanych) przedmiotów zakończonych egzaminem.  2.  zaliczenie odpowiednio proseminariów lub seminariów kierunkowych.

                                                                   _____............______                                                                                                                 

(24.09.2010)               Rejestracja na zajęcia w r. akad. 2010/11

                               Historia sztuki / Ochrona Dóbr Kultury

 

Każdy student wpisany w systemie USOS na rok akademicki 2010/11 jest uprawniony i zobowiązany

do rejestracji na zajęcia (przedmioty).

Rejestracji należy dokonać na przedmioty obowiązkowe, egzaminy, objazdy -  oraz dowolne (wykłady monograficzne i konwersatoryjne)  zgodnie z podanym programem studiów i wykazem zajęć 2010/11 (wymagana ilość godzin i punktów ECTS).

W przypadku limitowanych miejsc na zajęcia rejestracja odbywa się systemem „kto pierwszy ten lepszy”

(dotyczy głównie proseminariów i seminariów).

 

                                                                                                                                                                

 /24.09.2009 r/                      Rejestracja na zajęcia – od 27.09. do 18.10. 2009

                                                 Wyjaśnienia organizacyjno - regulaminowe.

                                         

Studentów I-III roku obowiązuje program studiów 3-letnich licencjackich, pozostałych – program studiów 5-letnich magisterskich. Od przyszłego roku akademickiego 2010/11 będzie uruchomiona rekrutacja na studia uzupełniające II stopnia jak i na planowany nowy kierunek studiów „Ochrona dóbr kultury”.

 

Rejestracja obejmuje wszystkich studentów wpisanych w systemie USOS na rok akademicki 2009/2010. Studenci mają obowiązek zarejestrować się na przedmioty przewidziane dla ich programu, gdyż nie obowiązuje rejestracja odgórna.

 

Rejestracji należy dokonać na przedmioty obowiązkowe oraz dowolne zgodnie z podanym programem studiów i wykazem zajęć 2009/10 (dostępne z naszej strony internetowej z zakładki: studia (/program studiów, wykaz zajęć/, Uwaga: Program 3-letnich Studiów tzw. licencjackich został zaktualizowany (25.09. ukazał się w internecie) zarówno w części opisowej jak i w tabeli).

Przy zapisach należy uwzględnić tylko zajęcia i egzaminy w I semestrze. Przed rozpoczęciem sesji zimowej 2009/10 student otrzyma kartę osiągnięć na I semestr. Podobnie przed sesją letnią student otrzyma kartę osiągnięć za II semestr i przedmioty całoroczne (niemniej obowiązuje rejestracja na przedmioty całoroczne, co będzie widoczne w USOSWEB). Rejestracja na II semestr odbędzie się osobno. Zaliczenie roku na podstawie kart z I i II semestru odbywa się w cyklu rocznym. Zgodnie z Regulaminem Studiów ( z korektą IHS) student zobowiązany jest poprzez wymagane zaliczenia (ćwiczenia, proseminaria, seminaria, konwersatoria, praktyki), egzaminy i ilości godzin wykładów określonych w Programie Studiów do uzyskania minimum 60 p. ECTS. Innymi słowy należy się zapisać na taką ilość przedmiotów, by suma punktów ECTS wynosiła 60 lub więcej).

Zaliczyć dany rok akademicki należy w nieprzekraczalnym terminie zakończenia letniej  sesji poprawkowej. Ostatni dzień tej sesji jest ostatnim dniem roboczym zarówno dla studentów jak i prowadzących. Oznacza to, że do tego dnia powinny być wpisane przez prowadzących w USOSWEB wszystkie zaliczenia i oceny. W związku z tym wszystkie prace zaliczeniowe muszą być oddane prowadzącym zajęcia na tyle wcześnie, by można je było przeczytać, poprawić i wpisać zaliczenia do USOSWEB. Reasumując, ostatni dzień letniej sesji poprawkowej (15 września 2010) zamyka rok akademicki. .

 

Druga połowa września każdego roku przeznaczona jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego (wpisy na rok, kodowanie etapów,  obliczanie średnich do stypendiów, obliczanie rankingów, przygotowywanie nowych legitymacji, indeksów, rozpatrywanie podań, rozliczanie deklaracji/rejestracji i in.).

Każde przeniesienie się do innej grupy zajęciowej należy zgłaszać do USOS (chociażby dlatego, by otrzymywać informacje mailowe dotyczące tylko tej grupy, której dotyczą).

Dane osobowe - wszelkie zmiany należy zgłaszać do USOS włącznie ze zmianę numeru telefonu komórkowego

WF i inne:

Zajęcia z wychowania fizycznego (I rok) prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Wpisy do USOS prowadzi wymieniona wyżej jednostka niezależnie od IHS. Zapisy studentów na zajęcia w pozostałych jednostkach UJ odbywa się w odpowiednich sekretariatach

Informacje n/t migracji internetowej USOS - USOSweb

Wymieniona wyżej migracja to proces uzgadniania internetowej części USOS - USOSWEB z główną bazą danych. Dane w jednej bazie danych są widoczne natychmiast (np. prowadzący wystawia ocenę w USOSWEB a studenci widzą ją natychmiast po wystawieniu).  Wpisy dokonane przez sekretariat w USOS studenci i prowadzący zobaczą w USOSWEB dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie oceny wystawione przez prowadzących, rejestracje studentów itp. sekretariat zobaczy dopiero po migracji. Migracja zaczyna się codziennie około 5:00 rano. W trakcie trwania migracji serwis USOSWEB jest niedostępny

Każdy student jest uprawniony do korzystania z poczty na Centralnym Serwerze UJ. Zmiana adresu jest automatycznie widoczna w USOS (po migracji). By wejść na pocztę mailową UJ należy w przeglądarce wpisać adres: mail.uj.edu.pl (bez www.)!

W razie pytań i wątpliwości  można kontaktować się:                                                  

julia.chyra@uj.edu.pl – sprawy studenckie,       

michal.smidowicz@uj.edu.pl – sprawy związane z USOS.