Lucjan Jarczyk

prof. dr hab.
MOJE ZDJECIE Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej


 ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków


tel.: 0126335534, fax: 0126342038, e-mail: jarczyk@if.uj.edu.pl
Wykształcenie Praca
Odznaczenia Nagrody
Pełnione Funkcje Działalność naukowa Promotor prac doktorskich Wykłady
Publikacje naukowe