dane kontaktowe

PK

dr hab. Paweł KORECKI

Zakład Promieniowania Synchrotronowego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
Lojasiewicza 11, 30-0348 Krakow,
tel: +4812 6644627  
e-mail: pawel.korecki(at)uj.edu.pl
pok. G-0-09 

badania: optyka rentgenowska

Rentgenowskie obrazowanie lokalnej struktury atomowej 

na przykład:
D. T. Dul, P. Korecki,  Wavelet analysis of white beam x-ray fluorescence holograms: determination of lattice sites and imaging of local atomic structure, New Journal of Physics 14, 113044 (2012)

Obrazowanie rentgenowskie z użyciem optyki polikapilarnej 

na przykład:
K.M. Dabrowski, D. T. Dul, P. Korecki, X-ray imaging inside the focal spot of polycapillary optics using the coded aperture concept, Optics Express 21, 2920 (2013)

Holografia gamma

na przykład:
P. Korecki, M. Szymonski, J. Korecki, T. Slezak,
Site-selective holographic imaging of iron arrangements in magnetite, Physical Review Letters 92, 205501 (2004)