Links

Photonics
Optics and Photonics News
NIST Physics Data
WebElements Periodic Table
List of Nobel Prizes


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii
   i Informatyki Stosowanej

Instytut Fizyki
Zakład Fizyki Nanostruktur
   i Nanotechnologii

II Pracownia Fizyczna

Pracownia Fotoniczna (sala 357)

Witamy na stronie Pracowni Fotonicznej.
Pracownia Fotoniczna przeznaczona jest dla studentów fizyki, inżynierii materiałowej oraz informatyki stosowanej Wydziału FAIS UJ.
W ramach pracowni studenci wykonują ćwiczenia z zakresu : fizyki laserów, badania optycznych własności materiałów, liniowego i nieliniowego oddziaływania promieniowania laserowego z materią i komunikacji światłowodowej. Bezpośrednią opiekę nad pracownią sprawuje Zakład Fotoniki.
    AKTUALNOŚCI   –  semestr zimowy 2012/13
Zajęcia dla IV roku inżynierii materiałowej (specjalizacja fotonika i nanotechnologie) w ramach pracowni specjalistycznej odbywają się (do indywidualnego uzgodnienia) 
Zajęcia dla III roku inżynierii materiałowej w ramach Pracowni Badań Materiałów II odbywają się w czwartki w godz. 9.00 - 14.00  
Zajęcia dla IV roku fizyki (specjalizacja fizyka atomowa) w ramach pracowni specjalistycznej odbywają się w poniedziałki w godz. 9.00 - 15.00
Cele i organizacja pracowni
Przepisy BHP
Zaliczenia dotyczy IV roku inżynierii materiałowej

    TEMATY ĆWICZEŃ
Liniowy efekt elektrooptyczny (instrukcja.pdf), (Efekt elektrooptyczny.pdf)
Efekt Faradya (instrukcja.pdf), (praca magisterska)
Półprzewodnikowe źródła światła (diody typu LED, lasery diodowe) (instrukcja.pdf)
Optyka światłowodowa (instrukcja.pdf) (artykuł.pdf)
Analiza materiałowa metodą spektroskopii plazmy indukowanej impulsem laserowym    (instrukcja.pdf), (Thorne_R9), (Thorne_R10), (S3922), (aluminium), (mosiądz)
Generacja drugiej harmonicznej (instrukcja.pdf), (artykuł 1.pdf), (artykuł 2.pdf),
   (artykuł 3.pdf)
Laser Nd: YAG (na terenie II Pracowni Fizycznej) (NdYAG.pdf)
<
Odpowiedzialni za stronę: dr hab. Krzysztof Dzierżęga,   e-mail: krzycho@netmail.if.uj.edu.pl
  mgr Stefan Łabuz,  e-mail: stefan@netmail.if.uj.edu.pl