Język Java

Zajęcia grupy nr 5 rozpoczynają się o 14:15 w środy, sala G-1-10. W razie kłopotów ze zrozumieniem omawianych zagadnień zapraszam na konsultacje w trakcie moich dyżurów (pokój C-2-24, terminy w USOSwebie).

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie wystawiana głównie na podstawie ocen z kolokwiów (patrz lista), z uwzględnieniem zadań domowych i aktywności na zajęciach.

Można mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności bez ponoszenia konsekwencji. Przy większej ich liczbie proszę się spodziewać dodatkowego przepytywania, dodatkowych kolokwiów, itp. rzeczy sprawdzających czy na pewno znacie wszystkie zagadnienia poruszane na zajęciach.

Literatura

Podstawy języka się nie zmieniały, można się ich równie dobrze uczyć z trzeciego, jak i z czwartego wydania Eckela. Sięgnięcie do wydania czwartego jest konieczne dopiero przy klasach sparametryzowanych (generycznych), pojemnikowej wersji pętli for, automatycznym opakowywaniu typów prostych, itp. rzeczach wprowadzonych w piątej wersji Javy.

Środowisko programistyczne

Oficjalnym środowiskiem będą narzędzia linii poleceń (javac, java). Są zainstalowane zarówno na linuksowych komputerach w pracowniach, jak i na serwerze spk-ssh.if.uj.edu.pl (można się na niego zalogować z domu przez SSH). Każdy ma obowiązek znać te narzędzia i umieć się nimi posługiwać. Oddawany kod musi być kompilowalny przy ich pomocy.

Osoby preferujące środowiska zintegrowane mogą korzystać z IDE (Eclipse, NetBeans) zainstalowanych na stanowiskach w sali gdzie mamy ćwiczenia. Muszą jednak wiedzieć jak skompilować i uruchomić stworzoną w IDE aplikację przy pomocy narzędzi linii poleceń.

Notatki z poszczególnych zajęć

W notatkach znajdziecie informację o materiale przerabianym na zajęciach oraz zadania domowe, które trzeba wykonać przed następnym spotkaniem. Jeśli ktoś nie zdążył w trakcie zajęć zrobić wszystkich ćwiczeń, to stają się one automatycznie zadaniami domowymi.

 1. 2016-10-05 — podstawy
 2. 2016-10-12 — projektowanie prostych klas i hierarchii
 3. 2016-10-19 — klasy opakowujące i rzeczy z nimi związane; kolokwium nr 1
 4. 2016-10-26 — listy jednokierunkowe
 5. 2016-11-02 — przykład współpracy pomiędzy klasą bazową a klasami pochodnymi
 6. 2016-11-09 — zajęcia odwołane z powodu choroby
 7. 2016-11-16 — polimorfizm; kolokwium nr 2
 8. 2016-11-23 — klasy wewnętrzne na przykładzie Swinga i obserwatorów kontrolek ekranowych; kolokwium nr 3
 9. 2016-11-30 — kontenery; kolokwium nr 4
 10. 2016-12-07 — ciąg dalszy kontenerów
 11. 2016-12-14 — tekstowe operacje we-wy; kolokwium nr 5
 12. 2016-12-21 — binarne operacje we-wy
 13. 2017-01-04 — refleksja; kolokwium nr 6
 14. 2017-01-11 — biblioteka Swing
 15. 2017-01-18 — wątki; kolokwium nr 7
 16. 2017-01-25 — wystawianie ocen i dopytywanie poprawkowiczów