Sieci mobilne (studia niestacjonarne)

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie ustalana głównie na podstawie kolokwiów (patrz lista cząstkowych ocen), aktywność na zajęciach będzie miała mniejsze znaczenie.

Na kolokwiach będą pytania teoretyczne („czym jest i jak działa router?”), obliczeniowe („co najmniej jaką moc musi mieć nadajnik, aby...”), oraz symulacje („jak będą wyglądały trzy następne stany tego układu, jeśli na wejściu...”). Przed przystąpieniem do kolokwium radzę potrenować rozwiązywanie zadań obliczeniowych na zbiorze przykładowych problemów wraz z odpowiedziami.

Pierwsze kolokwium będzie 19/20-go listopada. Zakres: zagadnienia teoretyczne od decybeli do modulacji QAM włącznie. Żadnych zagadnień z grupy praktycznej. Modulacje omawiane były w ogólnym zarysie, więc pytania też dotyczyć będą rzeczy ogólnych („jakie właściwości fali nośnej zmienia ASK”, „ile bitów przenosi każdy symbol gdy korzystamy z 256-QAM”, „wyjaśnij jak działa FSK”, itp.). Pamiętajcie o przyniesieniu kalkulatora, i o przerobieniu przykładowych zadań!

Drugie kolokwium będzie na zajęciach 4/5-go lutego. Zakres: druga połowa zagadnień teoretycznych od generowania ciągów pseudolosowych, oraz te rzeczy praktyczne które zdążyliśmy omówić (a więc model ISO/OSI, adresowanie w Ethernecie, IPv4, TCP i UDP, pojęcie sieci IP oraz jej maski, dzielenie sieci na podsieci, agregacja podsieci, sposób działania switchów ethernetowych i tablica forwardingowa, sposób działania routerów i tablica routingu, podstawy Wi-Fi: BSSID, ESSID, asocjacja, autentykacja WPA-PSK i WPA-Enterprise).

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w sobotę 18-go lutego, godzina 10:00. Zakres: cztery pierwsze punkty z listy zagadnień teoretycznych (do budżetu mocy włącznie), te praktyczne rzeczy które były na drugim kolokwium.

Rolę materiałów dydaktycznych powinny zasadniczo pełnić notatki z ćwiczeń, można się też odwołać do następujących źródeł:

Przerabiane na zajęciach zagadnienia teoretyczne

Przerabiane na zajęciach zagadnienia praktyczne