Wstęp do modelowania 3D

Wykłady na studiach stacjonarnych odbywają się w wybrane poniedziałki (zazwyczaj co dwa tygodnie) o 10:15, sala A-1-08. W tym roku są to: 27 lutego, 13 i 27 marca, 10 i 24 kwietnia, 22 maja, ..... (późniejsze terminy jeszcze nie ustalone). Przypomnienia o odbywających się wykładach będę też rozsyłał e-mailem z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Aby otrzymać pozytywną ocenę końcową trzeba mieć zaliczone ćwiczenia i zdać egzamin ustny. Ocenę końcową wyliczać będę biorąc jako podstawę ocenę z ćwiczeń, a następnie modyfikując ją w górę bądź w dół w zależności od wyniku egzaminu.

Na egzaminie proszę się spodziewać dwóch–trzech pytań sprawdzających ogólną znajomość zagadnień omawianych na wykładzie. Np. „czym są parametryczne modele CAD-owskie i jakie korzyści nam przynoszą?” albo „omów wokselową reprezentację brył”. Nie będzie pytań dotyczących szczegółów technicznych („w którym roku wypuszczono na rynek pierwszą wersję AutoCAD-a?”), takie rzeczy w razie potrzeby sprawdza się w literaturze.

Zakres materiału, z którego trzeba się przygotować znajdziecie Państwo w pliku egzamin.pdf (proszę się nie przejmować że plik ma datę z zeszłego roku, tegoroczny wykład miał ten sam program co zeszłoroczny).

Do egzaminu można przystąpić na dowolnym z moich dyżurów w sesji egzaminacyjnej bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Terminy dyżurów są publikowane na mojej stronie USOSweb. Przed przyjściem na egzamin sprawdźcie czy Wasza ocena z ćwiczeń jest wpisana do USOSweb.