INFORMATOR
            Specjalizacji Fizyka Jądrowa
                   dla studentów wybierających specjalizację

  Wstęp - nie tylko dla orłów
     Zakłady uprawiające fizykę jądrową 

  Tematy i opiekunowie prac magisterskich tematy prac magisterskich 2017
 
 

Ostatnie zmiany : 7.04.2017  (prof. dr hab. B. Kamys - kierownik specjalizacji)