Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (3) - wykresy z danych zewnętrznych

WPROWADZENIE

Plik z danymi powinien być w określonym formacie. Kolumny powinny być oddzielone białymi znakami (spacje lub tabulacje). Komentarz w pliku z danymi jest oznaczany przez znak #, wtedy gnuplot ignoruje pozostałą część wiersza. Można zmienić ustawienie znaku komentarza (set datafile commentschars). Pusty wiersz w pliku z danymi powoduje przerwę w linii łączącej punkty.


# Plik file1.dat
0	0	0
1	2	3
2	4	6
3	6	9
4	8	12
5	10	15

# Zmiana znaku komentarza - # lub % (jak Matlab).

set datafile commentschars "#%"

# Dane z jednego pliku.
# Długie linie łamiemy korzystając ze znaku \.

plot "file1.dat" using 1:2 title "data 1a", \
"file1.dat" using 1:3 title "data 1b"

# Dane z dwóch plików.

plot "file1.dat" using 1:2 title "data 1", \
"file2.dat" using 1:3 title "data 2"

# Przetworzenie danych z pliku.
# Wykres sin(col.2+col.3) vs pi*col.1.

plot "file1.dat" using (pi*$1):(sin($2+$3))

UWZGLĘDNIANIE BŁĘDÓW


# Plik pomiar.dat
# x; y; xdelta; ydelta;
0	0	0.1	0.2
1	2	0.1	0.2
2	4	0.1	0.2
3	6	0.1	0.2
4	8	0.1	0.2
5	10	0.1	0.2

# Wykres tylko X i Y. Należy podać 2 kolumny.

plot "pomiar.dat"

# Rysyjemy tylko błędy Y. Należy podać 3 kolumny.
# Gnuplot spodziewa się  (x, y, ydelta).

plot "pomiar.dat" using 1:2:4 with yerrorbars

# Można sztucznie dostarczyć dane.
# plot "pomiar.dat" using 1:2:(sqrt($2)) with yerrorbars

# Rysyjemy tylko błędy X. Należy podać 3 kolumny.
# Gnuplot spodziewa się  (x, y, xdelta).

plot "pomiar.dat" using 1:2:3 with xerrorbars

# Rysyjemy błędy X i Y. Należy podać 4 kolumny.
# Gnuplot spodziewa się  (x, y, xdelta, ydelta).

plot "pomiar.dat" using 1:2:3:4 with xyerrorbars

ZADANIE 3.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)