Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (8) - multiplot

WPROWADZENIE

Gnuplot pozwala na umieszczeniu kilku wykresów w jednej ramce (set multiplot), można też do wykresu wstawić mniejszy inset.

INSET


# Plik fig81.gnu
set term postscript eps enhanced
set output "fig81.eps"

set multiplot

set title "Funkcje trygonometryczne"
set xlabel 'x'
set ylabel 'y'
set xrange []
set yrange [-2:10]
plot sin(x)

set size 0.4,0.4       # skalowanie względem rozmiaru ramki
set origin 0.1,0.4      # położenie insetu
# Lepiej jak inset nie ma title i opisów osi.
set title ""
set xlabel ""
set ylabel ""
set xrange [-6:6]
set yrange [-2:4]
# Można wyczyścić powierzchnię pod inset.
# clear
plot cos(x)

unset multiplot

set output          # zamknięcie pliku 

KILKA WYKRESÓW W RAMCE


# Plik fig82.gnu
set term postscript eps enhanced
set output "fig82.eps"

set multiplot

# Będą dwa wykresy, jeden nad drugim.
set size 1,0.5        # połowa wysokości ramki
set origin 0.0,0.5
plot sin(x)

set size 1,0.5        # można pominąć, bo to powtórzenie
set origin 0.0,0.0
plot cos(x)

unset multiplot

set output          # zamknięcie pliku 

ZADANIE 8.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)