Poczta elektroniczna (email)

WPROWADZENIE

List elektroniczny jest plikiem tekstowym (ASCII) o określonym formacie wysyłanym od jednego użytkownika Internetu do drugiego. List składa się z nagłówka i treści listu oddzielonych pustym wierszem.

Elektroniczna skrzynka pocztowa (konto pocztowe) to katalog, do którego ma dostęp tylko jego właściciel. Każda elektroniczna skrzynka pocztowa ma co najmniej jeden adres poczty elektronicznej postaci adresat@komputer, gdzie adresat to nazwa użytkownika (lub alias), a komputer to nazwa komputera (czasem nazwa dziedziny).

Użytkownik obsługuje swoją skrzynkę pocztową (czyta i pisze listy) za pomocą określonego programu usługowego (programu pocztowego, klienta e-mail). Dalsza transmisja listów obsługiwana jest przez inne oprogramowanie.

Programy obsługi poczty elektronicznej można podzielić na dwie grupy:

Współcześnie często można korzystać z poczty elektronicznej za pomocą zwykłej przeglądarki WWW i protokołu HTTP. Dostęp do skrzynki pocztowej realizowany jest na serwerze WWW.

PROTOKOŁY

Do transmisji poczty wysyłanej (Outgoing mail) wykorzystywany jest protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Do poczty odbieranej (Incoming mail) wykorzystywane są protokoły POP (Post Office Protokol) lub IMAP (Internet Message Access Protocol).

Protokołem transportu poczty TCP/IP jest SMTP. Serwer pocztowy oczekuje na pocztę nadchodząca przez port TCP 25. Format poczty elektronicznej określa RFC822 i późniejsze dokumenty. Protokół SMTP umożliwia wysyłanie i transport poczty elektronicznej przez różnorodne środowiska systemowe.

Cechy protokołu POP:

Cechy protokołu IMAP:

ATTACHEMENT (ZAŁĄCZNIK)

Protokoły pocztowe używane do wymiany poczty elektronicznej pozwalają na przesyłanie w treści listów jedynie prostych znaków ASCII. Istnieją jednak narzędzia do przesyłania plików w postaci binarnej. Realizowane jest to w postaci załączników dodawanych do zwykłej wiadomości. Załączniki są zakodowane zwykle za pomocą standardu MIME (RFC1521 i RFC1522).

Inny standard to UUENCODE (Unix to Unix Encoding) - metoda konwersji plików z postaci binarnej na tekstową (ASCII). Odkodowanie wykonuje się przez UUDECODE (Unix to Unix Decoding).

Istnieje przyszłościowy standard Unicode, w którym każdemu znakowi przyporządkowano liczbę 16-bitową. Pierwszych 256 pozycji odpowiada dotychczasowemu standardowi kodowania - ISO Latin-1 (ISO-8859-1).

Ostatnio pojawiła się możliwość przesyłania poczty HTML. Wiadomość HTML jest kilkuczęściowym dokumentem składającym się z komponentu tekstowego oraz załączników w formacie MIME. Załączniki te skojarzone są z adresami URL, do których odwołują się w celu ściągnięcia grafiki, animacji, itp. Połączenia takie wykonywane są dopiero w momencie, gdy adresat otwiera wiadomość do czytania. Dzięki temu przesyłki nie sa zbyt duże. Przy wysyłaniu poczty HTML mailer zwykle upewnia się, czy adresat będzie w stanie przeczytać taką pocztę (sprawdza w książce adresowej lub pyta o potwierdzenie).

MIME

W celu umożliwienia przesyłania pocztą elektroniczną dowolnych danych (nie tylko tekstowych) opracowano standard MIME kodowania informacji binarnej do postaci tekstowej. Po odebraniu listu można zdekodować jego treść, co pozwala odtworzyć wysyłane informacje.

MIME jest standardem pozwalającym przesłać w sieci wszelkie dane za pomocą standardowych narzędzi, takich jak poczta, newsy, czy WWW. Wykorzystuje się go m.in. do rozwiązania problemu kodowania polskich liter.

Za obowiazujący standard kodowania polskich znaków uznano międzynarodową normę ISO-8859-2 (ISO Latin-2). W przeglądarce ustawiamy Encoding: Central European (ISO-8859-2). Ta norma jest przyjęta w MIME. UWAGA Windows używają swojego wewnętrznego formatu CP1250, ale wspierają standard ISO-8859-2.

Początkowo w Internecie nie było możliwości przesyłania znaków o kodach większych od 127, dlatego wiele programów ciągle nie próbuje przesyłać takich znaków. Zachodzi więc konieczność specjalnego zakodowania znaków z tzw. górnej połówki zestawu znaków za pomocą znaków z dolnej części, czyli ze standardowego ASCII.

Zasadniczo są dwa sposoby kodowania znaków o kodach większych niż 127: Quoted Printable lub base64. Standard Quoted Printable pozwala na zakodowanie symboli spoza standardowego 127-znakowego zbioru symboli ASCII. Znaki o kodzie większym niż 127 zapisuje się jako =XX, gdzie XX jest kodem symbolu w rozszerzonej tablicy ASCII. Znak równości również musi być zakodowany. Standard base64 stosuje się raczej do plików binarnych (grafika, dźwięk).

W nagłówku przesyłki pocztowej z MIME znajdują się linie związane z MIME:


MIME-Version: 1.0        (wersja standardu)
Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-2
        (czysty tekst z polskimi znakami)
Content-transfer-encoding: quoted-printable
lub
Content-transfer-encoding: base64
lub
Content-transfer-encoding: 8bit
  (znaki są wysyłane w postaci 8-bitowej bez konwersji)

Opisane powyżej uwagi dotyczą kodowania polskich liter w treści listu. Jeżeli musimy umieścić polskie litery w samym nagłówku, np. w polu From: lub Subject:, to wg MIME używa się formatu:


=?charset?encoding?encoded_text?=

gdzie

POLSKA NORMA

Polska norma dotycząca sposobu kodowania polskich znaków nosi oznaczenie: PN-93 T-42118 i jest zgodna z ISO-8859-2, więc aby być z nią w zgodzie należy stosować następujące kodowanie polskich znaków:

Znak/Kod/Quoted Printable/Unicode/
=/61/=3D/0x003D/
Ą/161/=A1/0x0104/
Ć/198/=C6/0x0106/
Ę/202/=CA/0x0118/
Ł/163/=A3/0x0141/
Ń/209/=D1/0x0143/
Ó/211/=D3/0x00D3/
Ś/166/=A6/0x015A/
Ź/172/=AC/0x0179/
Ż/175/=AF/0x017B/
ą/177/=B1/0x0105/
ć/230/=E6/0x0107/
ę/234/=EA/0x0119/
ł/179/=B3/0x0142/
ń/241/=F1/0x0114/
ó/243/=F3/0x00F3/
ś/182/=B6/0x015B/
ź/188/=BC/0x017A/
ż/191/=BF/0x017C/

CECHY KLIENTÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO

OPEN RELAY (otwarty przekaźnik) to sytuacja w której serwer przyjmuje do wysyłki dowolną pocztę. Obecnie każdy MTA ma domyślnie zablokowaną funkcję RELAY w związku ze spamem. Oznacza to, że przyjmuje pocztę wyłącznie dla samego siebie, ewentualnie dla innych wyspecyfikowanych serwerów.

Przy korzystaniu z poczty elektronicznej warto korzystać z połączeń szyfrowanych, aby zapobiec przejęciu hasła do swojego konta. Można skorzystać z protokołu SSL (Secure Socket Layer).