Architektura Windows XP

Podstawowe elementy systemu Windows XP:

TRYB JĄDRA I TRYB UŻYTKOWNIKA

System Windows XP jest zbudowany na podstawie takiej samej architektury jak systemy Windows NT i Windows 2000. Jest to system operacyjny bazujący na pamięci wirtualnej pracujący w dwóch podstawowych trybach.

Tryb jądra (tryb uprzywilejowany) jest to warstwa kodu systemu odpowiedzialna za takie podstawowe segmenty systemu, jak pamięć wirtualna, kolejkowanie działania aplikacji. W tym trybie działają Windows XP Executive Services (usługi rezydentne).

Tryb użytkownika to obszar, w którym działają programy użytkowe, zarządzany przez elementy jądra.

Element jądra odpowiedzialny za kontrolę urządzeń podłączonych do komputera to warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL). HAL pozwala systemowi na pracę na różnych platformach sprzętowych i ochrania system przed błędnym kodem aplikacji. Nie korzystają z HAL sterowniki urządzeń, które pozwalają na komunikację z systemem plików i siecią komputerową, podsystemami graficznymi Win32K i GDI, używanymi do komunikacji z monitorem i urządzeniami wejściowymi.

PAMIĘĆ CHRONIONA I JĄDRO

Pamięć fizyczna nazywana jest pamięcią chronioną, ponieważ korzystanie z niej jest możliwe tylko w trybie jądra.

USŁUGI REZYDENTNE

Usługi rezydentne to zestaw elementów stanowiących podstawy systemu operacyjnego. Podstawowe usługi to:

WIELOZADANIOWOŚĆ I WIELOPROCESOROWOŚĆ

Procesy mogą być dzielone na sekwencje instrukcji zwane wątkami, które następnie mogą być uruchamiane równolegle z innymi zadaniami potrzebnymi do działania aplikacji. W systemie jednoprocesorowym tylko jeden wątek może być wykonywany w danej chwili przez procesor. System operacyjny przydziela każdemu wątkowi określony przedział czasu na przetwarzanie. Po tym czasie procesor przetwarza inny wątek. W czasie pracy systemu stale ma miejsce przełączanie pomiędzy wątkami procesów (przełączanie kontekstów). Wątki mają ustalone priorytety, które decydują jak często dany wątek ma przydzielany czas procesora. W systemie Windows XP korzysta się z wielozadaniowości z wywłaszczaniem, czyli to system decyduje o przydziale czasu procesora, a nie wątek. W systemie wieloprocesorowym wątki mogą być rozdzielane do przetwarzania jednoczesnego na różne procesory.

DirectX

Windows XP obsługuje DirectX w wersji 8, który składa się z następujących elementów:

URUCHAMIANIE STARSZYCH PROGRAMÓW

Do uruchamania aplikacji 32-bitowych wykorzystywany jest podsystem Win32. Do uruchamania aplikacji 16-bitowych wykorzystywany jest podsystem WOW (Windows on Windows). Bezpieczny sposób uruchamiania aplikacji 16-bitowych (normalnie te aplikacje korzystają z tej samej przestrzeni adresowej, co czasem prowadzi do konfliktu):

  1. Menu Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia.
  2. W oknie wpisujemy polecenie:
    START /SEPARATE nazwa_programu
    

Ponadto XP posiada dodatkowy tryb zwany trybem zgodności programów użytkowych, pozwalający na konfigurowanie programów, które działały w poprzednich wersjach Windows, ale nie działają w XP (Menu Start | Wszystkie programy | z menu podręcznego dla ikony programu wybieramy Właściwości | Karta: Zgodność).