Badanie zależności współczynnika załamania gazów od ciśnienia za pomocą refraktometru interferencyjnego Jamina


Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest pomiar zależności współczynnika załamania gazu od ciśnienia.

przygotowanie.JPG (14593 bytes)    Zagadnienia do przygotowania:

  1. Zjawisko interferencji światła [1, 2].
  2. Warunki obserwacji interferencji, koherencja światła, droga koherencji [1, 2].
  3. Zasada działania i budowa interferometru Jamina (czytaj Żamena).
  4. Zależność współczynnika załamania światła od ciśnienia [1, 2].

Program ćwiczenia

    Zmierzyć zależność współczynnika załamania powietrza od ciśnienia w zakresie od 0.3 AT do ciśnienia atmosferycznego. Znaleźć średnią polaryzowalność cząsteczek powietrza.   

Jednostki ciśnienia

Aparatura.
Wykonanie ćwiczenia.
Opracowanie wyników.
Literatura.
Uwagi.
  Konsultacje.

Strona główna