Wykład "Fizyka powierzchni i nanostruktury"

Ogromny rozwój technologiczny jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w dużej mierze nastąpił dzięki wykorzystaniu zjawisk zachodzących na powierzchniach ciał stałych oraz wewnątrz układów o submikronowych rozmiarach. Dzięki badaniom własności strukturalnych i elektronowych powierzchni mamy dzisiaj mikrokomputery, kserografy, supertwarde i superwytrzymałe materiały, katalizatory i wiele, wiele innych. Mało kto zdaje sobie sprawę, że własności fizyczne i chemiczne powierzchni są inne od własności fizykochemicznych wnętrza ciała stałego. Ponieważ badane układy są niewielkie do rejestracji zjawisk występujących na powierzchniach potrzebne są nowe, bardzo czułe metody badawcze, które nie występują w klasycznej fizyce ciała stałego. Przykładem takich technik może być rozpraszanie niskoenergetycznych elektronów i jonów, skaningowa mikroskopia tunelowa, czy też mikroskopia sił atomowych.

Urządzenia stają się coraz mniejsze. Kilkanaście lat temu elektronika bazowała na strukturach o mikronowych rozmiarach. Dzisiaj  opanowano technologie wytwarzania układów submikronowych. Jednak jutro będzie należeć do struktur o rozmiarach nanometrów. Jak wytwarzać takie układy? Jak je badać? Czy można manipulować pojedynczymi atomami? Odpowiedzi te i inne pytania będzie można znaleźć na tym wykładzie.

Wykłady rozpoczną się 27.II.2006 r o godz. 8.30 w sali 328

Przeźrocza z wykładów są umieszczone w poniższych zbiorach.  Proszę wybrać połączenie do odpowiedniego wykładu.

Zaliczenie wykładu

Wykłady w formacie pdf

Wykład 1  - Co to jest powierzchnia ?

Wykład 2- Jak określić strukturę geometryczną powierzchni ?

Wykład 3 - Dynamiczna teoria dyfrakcji. Procesy termiczne na powierzchni.

Wykład 4 - Zjawisko tunelowe. Mikroskopia skaningowa.

Wykład 5 - Spektrometria elektronów Augera AES i spektrometria fotoelektronów rentgenowskich XPS

Wykład 6 - Dynamiczne własności powierzchni (segregacja, adsorpcja i desorpcja cząstek)

Wykład 7 - Symulacje komputerowe w badaniach powierzchni

Wykład 8 - Rozpraszanie jonów na powierzchni ciała stałego (ISS, RBS)

Wykład 9 - Rozpylanie powierzchni - emisja jonów

Wykład 10 - Układy cienkowarstwowe - jak zrobić mikroprocesor ?

Wykład 11 - Nanostruktury i nanotechnologie

 


Wykład nieobowiązkowy

Wykład 12 - Struktura elektronowa i elektryczne własności powierzchni

 

Życzę powodzenia,

                                Zbigniew Postawa

Strona główna

Materiały z wykładu "Fizyka powierzchni i nanostruktury" zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi.