Strona główna

Kontakt

dr hab. Barbara Strug

Wydział Fizyki, Astronomi i Informatyki Stosowanej UJ

ul.Łojasiewicza 11, III Kampus UJ, Kraków , pokój C-2,22

e-mail barbara.strug(at)uj.edu.pl

UWAGA. Na powyższy adres proszę nie wysyłać plików z zadaniami z ćwiczeń. Do tego celu służy adres praceuj(at)gmail.com.

Terminy dyżurów

czwartki godz. 9.30 - 10.15, pok C-2,22 (do 30.01.2019)

Z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Terminy zajęć

Semestr zimowy 2018/2019

Interfejsy graficzne - wykład

poniedziałki 8.00-9.30, sala A-1-13

Proseminarium

poniedziałki 10.00-11.30, sala A-0-15

Semantyczny Internet - wykład

czwartki 8:00 - 9:30, sala A-1-04

Terminy zajęć

Semestr letni 2018/2019

Zaawansowane interfejsy graficzne - wykład

wtorki 12.00-13.30, sala A-1-04

Seminarium magisterskie I

wtorki 14:00 - 15:30, sala A-2-04

Animacja 3D - wykład

czwartki (według poniższego harmonogramu ) 12.00-13.30, sala A-0-15