Strona główna

Kontakt

dr hab. Barbara Strug

Wydział Fizyki, Astronomi i Informatyki Stosowanej UJ

ul.Łojasiewicza 11, III Kampus UJ, Kraków , pokój C-2,22

e-mail barbara.strug(at)uj.edu.pl

UWAGA. Na powyższy adres proszę nie wysyłać plików z zadaniami z ćwiczeń. Do tego celu służy adres praceuj(at)gmail.com.

Terminy egzaminów (I termin)

Interfejsy graficzne (pisemny)

poniedziałek godz. 9.00, sala A-2-01

Semantyczny Internet (ustny)

poniedziałek godz. 11.00, sala C-2-22

Terminy dyżurów w sesji zimowej

wtorek 30.01 godz 9.30 - 10.30, sala C-2-22

wtorek 13.02 godz 9.00 - 10.00, sala C-2-22

Terminy dyżurów

poniedziałki, godz. 10.00-11.00, pok C-2,22 (do 22.01.2018)

Z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Terminy zajęć

Semestr zimowy 2017/2018

Interfejsy graficzne - wykład

poniedziałki 8.00-9.30, sala A-1-13

Semantyczny Internet - wykład

czwartki 8:00 - 9:30, sala A-1-04

Terminy zajęć

Semestr letni 2017/2018

Zaawansowane interfejsy graficzne - wykład

wtorki 12.00-13.30, sala A-1-04

Seminarium licencjackie

wtorki 8:00 - 9:30, sala A-2-04

Seminarium magisterskie II

wtorki 14:00 - 15:30, sala A-2-04

Animacja 3D - wykład

czwartki (według harmonogramu ) 12.00-13.30, sala A-0-15