Dydaktyka

UWAGA! wszystkie zamieszczone tu materiały sa przeznaczone wyłącznie dla studentów zapisanych na odpowiednie przedmioty i nie należy ich upowszechniać. Hasło podawane jest na wykładzie i nie należy go udostępniać w ogólniedostępnych miejscach.

Interfejsy graficzne

Wykłady

Wprowadzenie

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Architektura interfejsu użytkownika - MVC

Percepcja

Style interfejsów

Prototypy

Metody oceny interefjsów

Semantyczny internet

Wykłady

Wprowadzenie i XML

XML Schema

RDF - wprowadzenie

RDF Schema

RDF Schema (cd.)

Ontologia + zasady i budowa

OWL

Logika