Dydaktyka

UWAGA! wszystkie zamieszczone tu materiały sa przeznaczone wyłącznie dla studentów zapisanych na odpowiednie przedmioty i nie należy ich upowszechniać. Hasło podawane jest na wykładzie i nie należy go udostępniać w ogólniedostępnych miejscach.

Zaawansowane interfejsy graficzne

Wykłady

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Projektowanie interfejsów użytkownika (dla studentów Wydziału Polonistyki)

Wprowadzenie

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Percepcja

Style interfejsu

Prototypy

Wejście i wyjście

Metody oceny interfejsów

Architektura interfejsu użytkownika - MVC

Materiały dotyczące mitów w projektowaniu stron www można znaleźć na stronie UX Myths

Zagadnienia dotyczące Dashboardów nie obowiązują na egzaminie

Animacja 3D

Wykłady

Wprowadzenie

Skóra, szkielet, stawy

Skóra i FFD

Twarz

Ruch

Systemy cząsteczek

Kinematyka odwrotna

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie