Strona główna

Kontakt

dr hab. Barbara Strug

Wydział Fizyki, Astronomi i Informatyki Stosowanej UJ

ul.Łojasiewicza 11, III Kampus UJ, Kraków , pokój C-2,22

e-mail barbara.strug(at)uj.edu.pl

UWAGA. Na powyższy adres proszę nie wysyłać plików z zadaniami z ćwiczeń. Do tego celu służy adres praceuj(at)gmail.com.

Terminy dyżurów - sesja letnia do 30 czerwca 2017

czwartek 22.06,godz. 8.00-10.00, pok C-2,22

wtorek 27.06,godz. 9.00-10.30, pok C-2,22

czwartek 29.06,godz. 10.30-12.00, pok C-2,22

Terminy zajęć

Semestr letni 2016/2017

Zaawansowene interfejsy graficzne - wykład

wtorki 12:00 - 13.30, sala A-1-04

Seminarium licencjackie

wtorki 8:00 - 9:30, sala A-2-04

Seminarium magisterskie

wtorki 14:00 - 15:30, sala A-2-04

Projektowanie interfejsów użytkowych i stron www - wykład

czwartki 8:00 - 9:30, sala G-1-05