Seminaria

Semestr zimowy 2006/2007

Seminaria Zakładu Projektowania i Grafiki Komputerowej , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ odbywają się w e wtorki o godz. 10.30-12.00 w sali 431a (Multimedialne Centrum Fizyki Teoretycznej) w budynku Wydziału przy ulicy Reymonta 4 w Krakowie.

21 listopada 2006

dr Andrzej Łachwa, ZPiGK WFAIS UJ

Rozmyta ocena projektu architektonicznego

Zaprezentowane zostana wyniki prac nad wspomaganiem procesu projektowania rozkladów pomieszczen. Wprowadzona zostanie specjalna struktura danych w postaci hierarchicznego hipergrafu, która bedzie reprezentowac klase projektów. Ocenie ma podlegac zgodnosc danego projektu rozkladu pomieszczen z zadana specyfikacja projektu. Ocene te obliczac sie bedzie poprzez zinterpretowanie hipergrafu i porównanie wartosci jego atrybutów ze specyfikacja.

14 listopada 2006

mgr Wojciech Palacz, ZPiGK WFAIS UJ

Grafy hierarchiczne w systemach wspomagania projektowania

Systemy wspierajace projektowanie czesto wykorzystuja grafowe reprezentacje metod projektowania. Przedstawione definicje pozwalaja na zastapienie tradycyjnych, plaskich grafów ich bogatszymi odpowiednikami — grafami hierarchicznymi. Do ich przeksztalcania wykorzystuje sie algebraiczne reguly transformacyjne typu ,,double-pushout''. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie aparat matematyczny stojacy za klasycznymi regulami transformacyjnymi, oraz twierdzenia i konstrukcje, które pozwolily uogólnic go na przypadek grafów hierarchicznych. Nastepnie zostanie omówiony wylaniajacy sie w praktyce problem przeksztalcania grafów, których elementy moga zawierac linie potomków o nieustalonej z góry dlugosci, oraz jego proponowane rozwiazanie — reguly wieloznaczne.

7 listopada 2006

dr inż. Zenon Kulpa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Wnioskowanie w hipergrafowej reprezentacji diagramów przedzialowych

W dziedzinie reprezentacji diagramowych, badanych intensywnie w ramach nowej dyscypliny naukowej zwanej diagramatyka, jednym z wazniejszych problemów jest zapewnienie odpowiedniej scislosci rozumowan i uchronienie sie od bledów. Specyfika reprezentacji diagramowych (dwuwymiarowosc oraz nasladowczosc reprezentacji, nie pozwalajaca na prowadzenie wnioskowania czysto syntaktycznego) nie pozwala osiagac tych celów w taki sam sposób, jak dla dobrze zbadanych reprezentacji opisowych (formul matematycznych, rachunku predykatów). Wymaga to opracowania nowych, specyficznych metod diagramowych. Dwa podstawowe problemy na tej drodze to tzw. problem jednostkowosci diagramów (lub generalizacji), oraz problem nieprecyzyjnosci diagramów (lub przypadków niemozliwych). Jednym ze sposobów rozwiazania tych problemów jest uzycie tzw. diagramów dynamicznych. Dla takich diagramów zostal opracowany i zaimplementowany odpowiedni system interakcyjnej transformacji i animacji diagramów zwany "diagramowym arkuszem kalkulacyjnym". Wewnetrzna reprezentacja diagramów oparta jest w nim na hipergrafach hierarchicznych, pozwalajacych jednolicie i modularnie opisywac strukture diagramów, cechy jego elementów i relacje miedzy nimi. Jednym z testowych zastosowan systemu jest wspomaganie wnioskowan w diagramowym systemie reprezentacji dla analizy przedzialowej, opracowanym przez autora. Sposób wykorzystania tej metody wnioskowania diagramowego bedzie pokazany na przykladzie analizy operacji mnozenia przedzialów, w szczególnosci okreslenia warunków w twierdzeniu o tzw. "szybkim mnozeniu".

10 i 24 listopada 2006

mgr Anna Paszyńska

Zastosowanie algorytmu genetycznego z hierarchicznym chromosomem do projektowania konstrukcji zelbetowych

W projektowaniu wspomaganym komputerowo algorytmy ewolucyjne sa uzywane do modelowania róznych aspektów procesu projektowego. Rozwazany bedzie algorytm genetyczny z hierarchicznym chromosomem, który znajduje zastosowanie zwlaszcza w problemach projektowych o nieznanej optymalnej liczbie skladowych artefaktu. Algorytm posluzyl do rozwiazania problemu optymalizacji stropu plytowo-zebrowego w budynku bibliotecznym wielokondygnacyjnym o konstrukcji szkieletowej. Problem optymalizacji dotyczyl minimalizacji sumarycznej objetosci slupów wchodzacych w sklad ukladu plytowo-zebrowego ze wzgledu na nastepujace parametry: liczbe i rozmieszczenie slupów oraz wymiary przekroju poprzecznego slupów. Przedstawione beda rozwiazania problemu, zgodne z norma polska dla konstrukcji betonowych, zelbetowych i sprezonych Dodatkowo, zaprezentowane zostana problemy zbieznosci dla algorytmu genetycznego z hierarchicznym chromosomem otrzymane na podstawie modelu markowowskiego