Katedra Komunikowania i Mediów Społecznych UJ


Idź do treści

Zyciorys

Tomasz Goban-Klas

Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych
Uniwersytet Jagielloński


ŻYCIORYS ZAWODOWY

Urodziłem się 27 września 1942 w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec, żołnierz AK (ps. Kłos), zginął w Powstaniu Warszawskim 17 sierpnia 1944 r., po wojnie matka przeniosła się do Krakowa. Tam skończyłem szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W 1962 roku podjąłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku socjologicznym. W 1967 roku otrzymałem dyplom z wyróżnieniem magistra socjologii, z zakresu socjologii kultury.

Zostałem zatrudniony w 1968 roku w Pracowni Socjologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w 1971 roku przebywałem na 6-miesięcznym stażu naukowym w Paryżu (Sorbona), którego wynikiem jest książka "Paryż i Paryżanie" (studium socjologiczne), wydana w 1974 roku.

W 1972 roku przeszedłem do Ośrodka Badań Prasoznawczych na stanowisko zastępcy dyrektora ds. badań/sekretarza naukowego). Pracowałem w Ośrodku 15 lat, aż do 1987 roku, będąc odpowiedzialny za realizację tematów badawczych z zakresu analiz zawartości prasy i mediów audiowizualnych, badań czytelnictwa prasy, opinii publicznej, oraz współpracy zagranicznej. Publikowałem dużo na temat systemów prasy na świecie, w tym prasy europejskiej. Działałem wówczas aktywnie w Komisji Prasoznawczej PAN w Krakowie, pełniąc m.in. funkcję jej sekretarza.

W 1976-7 roku odbyłem 10 miesięczny staż w ramach stypendium Fulbrighta w Uniwersytecie Stanforda oraz Szkole Komunikowania Annenberga w USA, w czasie którego ukończyłem pracę habilitacyjną Komunikowanie masowe. Zarys analizy socjologicznej, którą była podstawą kolokwium w 1978 roku. W 1979 otrzymałem stanowisko docenta.

Od 1970 roku prowadziłem zajęcia zlecone i okresowo byłem zatrudniony na pół etatu adiunkta w Instytucie Socjologii UJ. Od 1979 roku pracowałem także jako docent (na 1/2 etatu) w Instytucie Socjologii UJ, a od 1982 roku również na Wydziale Radia I Telewizji Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1983-5 pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Teorii i Praktyki Komunikowania Masowego na tym Wydziale). Od 1995 do 2001 roku prowadziłem również zajęcia w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie, a od 1990-1994 wykładałem corocznie przez jeden semestr w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu.

W 1985-6 otrzymałem 10 miesięczne stypendium badawcze American Council of Learned Societies, dla przygotowania prasy o prasie lokalnej i środowiskowej w USA. Jego wynikiem jest wydana w 1989 roku książka Prasa lokalna i środowiskowa w USA.

Od 1987 do 1995 roku pracowałem w Instytucie Socjologii UJ w 1987 roku, gdzie kierowałem Zakładem Socjologii Komunikowania. Prowadziłem także wykłady z tej dziedziny dla zagranicznych studentów UJ, szczególnie dla programu uniwersytetu Stanforda, Guelph oraz Stephens Point w latach 1989-1994.

W 1989 roku uczestniczyłem jako ekspert w pracach tzw. stolika medialnego Okrągłego Stołu. W 1990 byłem ekspertem Państwowej Komisji Wyborczej.

W styczniu 1992 otrzymałem tytuł profesora od Prezydenta Rzeczpospolitej, od 1991 jestem profesorem nadzwyczajnym UJ, od 1997 roku jestem profesorem zwyczajnym.

W 1992 roku w ramach stypendium NATO realizowałem program badawczy “Samoregulacja mediów w społeczeństwach demokratycznych”, a w 1993 roku w ramach stypendium Korea Foundation w Seulu przygotowałem monografię “Koreańska droga rozwoju i modernizacji”.

Wiosną 1994 przebywałem na 5 miesięcznym stypendium w Stanach Zjednoczonych (New York State University at Buffalo). W 1994 roku w wydawnictwie Westview (Boulder-Oxford) ukazała się moja książka "The Orchestration of the Media. The Politics of Mass Communication in Communist Poland and the Aftermath").

W 1995 w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszedłem na nowy Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w którym powierzono mi funkcję kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych UJ. Pełnię ją do chwili obecnej. W 1998 roku z ramienia UJ pełniłem funkcję dyrektora i profesora The Polish Academic Information Center w The New York State University at Buffalo.

Wygłaszałem dziesiątki referatów (przeciętnie 2-3 rocznie) w niemal wszystkich krajach europejskich, także w Stanach Zjednoczonych, Korei, Japonii oraz Kolumbii.

Opublikowałem ponad 200 artykułów i komunikatów naukowych, a także 13 książek, głównie na tematy teorii mediów. Pisałem także artykuły do mediów popularnych. Tłumaczyłem z języka angielskiego i opracowałem książkę D. Boltera Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera.

Odznaczony zostałem Krzyżem Oficerskim (2000) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Otrzymałem nagrodę ministra III stopnia za książkę Prasa środowiskowa w USA, a w 1995 roku nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku otrzymałem nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę im. Franciszka Ryszki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 15 marca 2002 do 9 maja 2003 pełniłem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu odpowiedzialnym za integrację europejską i szkolnictwo wyższe. Od 9 maja 2003 do 24 sierpnia 2004 pełniłem funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 października 2004 powróciłem na pełny etat kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ponadto objąłem stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Europeistyki Akademii Obrony Narodowej (w 2007 przeszedłem tam w stan spoczynjku).


Tomasz Goban—Klas
Kraków, 2 luty 2008
Katedra - misja | Ogłoszenia | Tomasz Goban-Klas | Nowe media | Terroryzm a media | Rola mediów | Socjologia mediów | Teoria komunikowania masowego | Nauki o mediach i komunikacji społecznej | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego