Trzydziestolecie (mniej więcej) klubu „Kopciuszek” 

Materiały z uroczystej sesji naukawej, która odbyła się w Krakowie 8 marca 1983 
w lokalu Zakładu Historii Starożytnej IH UJ

Kraków 2010,  56 s. (w tym 23 ilustracje)

ISBN 978-83-924287-1-8Kopciuszek Kopciuszek Kopciuszek Kopciuszek Kopciuszek


„Kopciuszek” to kawiarniany stolik, nieformalny krakowski klub, który nigdy nie został oficjalnie założony, a istnieje już prawie 60 lat. Pierwsze trzydziestolecie uczczono w roku 1983 uroczystym sympozjum. Publikowane materiały z tej imprezy – nadal aktualne – dają tylko częściowe pojęcie o charakterze rozmów i zakresie tematów poruszanych codziennie przed południem. Książeczka jest cennym źródłem do intelektualnej historii Polski XX i XXI wieku, lekturą inspirującą i zalecaną nie tylko dla akademików.
(Kraków, październik 2010)

Spis treści
 
O pomysł jubileuszu w Krakowie
trudno nie było . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Aleksander Krawczuk, Wprowadzenie . . . . . 11

Antoni Podraza, Wdzięki Maryny
a sprawa polska . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Stanisław Grodziski, Zwięzła antologia
koncepcji ustrojowych snutych w „Kopciuszku” 15

Eligiusz Kozłowski, Moje wspomnienia
z powstania styczniowego . . . . . . . . . . . . 23

Marian Zgórniak, Dodupizm katastroficzny
transcendentalny wczoraj i dziś . . . . . . . . 29

Władysław A. Serczyk, Ideowo-wychowawcze
wartości „Kopciuszka” . . . . . . . . . . . . . 37

Tekst życzeń nadesłanych pocztą . . . . . . . 42

Posłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Sprzedaż książki (również internetową) prowadzi
Księgarnia Akademicka w
 Krakowie, ul. Św. Anny 6