Jacek Golak

                                         

   Uniwersytet Jagielloński

   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

   Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

   Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej                                                             

   Zakład Teorii Układów Jądrowych

    Ul. St. Łojasiewicza 11,  30-348 Kraków

        +48 12 664 4532

      +48 12 664 4905

    jacek.golak@uj.edu.pl

 


Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego  


 

FIZYKA DLA INFORMATYKI STOSOWANEJ: semestr zimowy 2023/2024 

 

NARZĘDZIA OBLICZENIOWE FIZYKI: semestr zimowy 2023/2024 

WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ: semestr zimowy 2023/2024 

 SPIS PUBLIKACJI z 22 sierpnia 2023 roku   (pdf)