Marek Zgórniak 
Artykuł Krystyna Ostrowskiego o artystach polskich z roku 1855. Preprint nie ukończonej pracy wydrukowany w czterech egzemplarzach, Kraków 2017, 68 s.

pdf  (7 MB)

okładka

Marek Zgórniak, Artykuł Krystyna Ostrowskiego

 

Zob. też M. Zgórniak, Czy Krystyn Ostrowski był historykiem sztuki?
w: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. A. Betlej et al., Kraków 2016 [2017], s. 593–597