Marek Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku. Wydanie drugie, przejrzane i poprawione, Kraków 2013
263 s., 87 il.
ISBN 978-83-924287-2-5

spis treści

résumé

Marek Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku. Wydanie drugie