Marek Zgórniak

Figura księdza Skargi i Skarga Matejki
(„Gazeta Wyborcza” - „Gazeta w Krakowie”, 26-27 maja 2001)

Artykuł, ogłoszony w gazecie codziennej, jest obecnie (w r. 2006) trudno dostępny. Powód jego publikacji pozostaje aktualny: pomnik, zbudowany z naruszeniem art. 18 ustawy o samorządzie gminnym*, nadal stoi na pl. Św. Marii Magdaleny, zamieszczam więc wersję elektroniczną na użytek wszystkich zainteresowanych. Cytowane w tekście wypowiedzi o rzeźbie pochodzą z prasy. 

    PDF
    ilustracje il.1   il.2   il.3   il.4   il.5   
    dodatkowe ilustracje il.1   il.2   il.3  

*Wznoszenie pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy. O budowie pomnika Skargi Rada Miasta Krakowa nie została poinformowana.