Akt w sztuce francuskiej XIX wieku. Wykład w r. akad. 2015/2016


Wykład (15 godz.) zaplanowany na II semestr będzie dotyczył złożonej problematyki aktu w sztuce francuskiej XIX wieku, z uwzględnieniem osiemnastowiecznych antecedencji zwłaszcza od czasów klasycyzmu.

Na razie odsyłam do wskazówek bibliograficznych opracowanych przy okazji poprzedniej (trzydziestogodzinnej) edycji, w r. 2010:
pdfhtml

Również tym razem z braku czasu i materiałów
prawdopodobnie nie zostaną omówione zagadnienia pornografii. Mimo to zapraszam na zajęcia.