Akt w sztuce francuskiej XIX wieku. Wykład w r. akad. 2021/2022


Wykład (15 godz.) zaplanowany na I semestr będzie dotyczył złożonej problematyki aktu w sztuce francuskiej XIX wieku, z uwzględnieniem osiemnastowiecznych antecedencji zwłaszcza od czasów klasycyzmu.

Wskazówki bibliograficzne (wersja z 12 X 2021): pdf


Również w tej edycji wykładu z braku czasu i materiałów
prawdopodobnie nie zostaną omówione zagadnienia pornografii. Mimo to zapraszam na zajęcia.