Marek Zgórniak
 


Sztuka francuska II Cesarstwa  - wykład w r. akad. 2012/13


Wskazówki bibliograficzne do wykładu (pdf)