Marek Zgórniak

Egzamin z historii sztuki nowoczesnej

(Uwagi po egzaminie w r. akad. 2009/2010)


Wymowę znanych nazwisk obcojęzycznych można sprawdzić na stronie
http://www.forvo.com/

Tak jak zazwyczaj, polecam wykorzystanie literatury podanej w wykazie na stronie IHS (materiały w USOSie mog± być nieaktualne). 

Ponieważ jednak niektóre osoby ucz± się głównie ze "skryptu", warto by na przyszło¶ć dopracować te materiały. W obecnej postaci s± one bardzo nierówne i zawieraj± błędy. Np. od kilku lat słyszę na egzaminie błędn± formę nazwiska Courbet; wielokrotne poprawianie nie odniosło skutku. Przypuszczam, że istnieje wiele egzemplarzy i wersji "skryptu" i korygowane s± tylko niektóre. Dlatego doradzałbym chyba Państwu przeredagowanie jednego egzemplarza i jego dystrybucję drog± elektroniczn±. Może do takiej zespołowej pracy nadawałby się program Google Wave? http://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Wave

Życzę powodzenia!