Marek Zgórniak

Stanowisko w sprawie "lustracji"
(kopia maila z 27 III 2007)

Pani
Halina Majchrowska
Dział Spraw Osobowych UJ

(i kopia do Sekretariatu Instytutu Historii Sztuki)

Szanowna Pani,

Nawiązując do dzisiejszej rozmowy telefonicznej oświadczam uprzejmie, że
powiadomienia i druku lustracyjnego nie odbiorę w wymaganym ode mnie przez
Sekretariat IHS przyspieszonym terminie (28 III), lecz w terminie
wynikającym z art. 56 ust. 2 "ustawy lustracyjnej", tzn. do 14 kwietnia
2007, w Dziale Spraw Osobowych.

Ustawodawca przewidział, że deklarację należy złożyć w ciągu miesiąca od
dnia doręczenia powiadomienia przez pracodawcę (art. 56 ust. 1), a  termin
powiadomienia upływa w miesiąc po wejściu w życie ustawy (art. 56 ust. 2)
czyli 14 kwietnia. Nie zamierzam więc odbierać powiadomienia przed tą
datą, lecz trzymać się praw i terminów, jakie jeszcze mi przysługują.
Zgadzając się z powszechną krytyką ustawy, która stosuje wobec obywateli
metodę szantażu i narusza istotne prawa i swobody, liczę, że zostanie ona
uchylona przez Trybunał Konstytucyjny. Dotąd nie wstydzę się własnej
przeszłości, nie chciałbym więc i w obecnej sytuacji działać niezgodnie z
przekonaniami.

Proszę uprzejmie o włączenie tego wyjaśnienia do mojej teczki osobowej. 

Łączę ukłony

Marek Zgórniak