Marek Zgórniak

Wykład
 Sztuka francuska w okresie klasycyzmu
2005/6

Bibliografia cz. 1:  
plik PDF

Prezentowany wykaz ma ułatwić orientację w literaturze przedmiotu. Uwzględnia głównie pozycje wykorzystane do wykładu oraz dostępne w bibliotekach krakowskich. Ponadto w celu naświetlenia postępu badań umieszczono w spisie pewną liczbę nowych monografii i katalogów, w większości niedostępnych w Polsce.