Marek Zgórniak
 

Wykład  Sztuka na wystawach światowych w Paryżu, 1855-1900 

Materiały pomocnicze do wykładu pochodzą z r. 2007/8:
[bibliografia: plik pdf]
[spis artystów: plik pdf]