Marek Zgórniak
 

Wykład  Sztuka na wystawach światowych w Paryżu, 1855-1900 

Bibliografia (2021): [bibliografia: plik pdf]

Spis artystów (2007/8) [spis artystów: plik pdf]