Marek Zgórniak

 

Wysłannicy Iwana. Literacki obrazek Paula de Saint-Victor na kanwie utworu Matejki, w: Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 425-440

PDF: wersja ze starego pliku, konwertowana w 2015 z LocoScriptu, złożona w grudniu 2020; treść nie kolacjonowana z wersją wydrukowaną. 

Artykuł, pisany w okresie, gdy dostęp do recenzji Saint-Victora był jeszcze ograniczony, dotyczy głównie treści Batorego Matejki i źródeł, na których opierał się francuski autor (Custine, Karamzin? Mickiewicz? etc.). Dziś (w 2020) gazety z Salonami Saint-Victora można obejrzeć w Internecie, np. w serwisie Gallica, w postaci plików pdf lub w wersji tekstowej. Lektura w całości odcinka z 23 maja 1874 (docx, pdf) pozwala docenić ironię i inne aspekty pisarstwa znanego krytyka... 

O Batorym Matejki publikowałem więcej w latach 2016 i 2017; obraz jest tam omówiony na tle malarstwa z paryskich wystaw.