Marek Zgórniak - materiały dla studentów

 

Seminarium


W roku akad. 2021/22 seminarium odbywa się w trybie stacjonarnym (w sali 36)
  • dla III roku studiów I stopnia we wtorki o godz. 11.45-13.15
  • dla I i II roku studiów II stopnia (czyli wedle starej nomenklatury dla IV i V roku) we wtorki o godz. 10.00-11.30. 
Dodatkowa zwięzła informacja o zajęciach znajduje się na stronie USOS.

*

Uczestników seminarium zachęcam do zapoznania się z zasadami zapisu bibliograficznego (link), a także z zasadami pisowni i interpunkcji polskiej, np. w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN, wyd. poprawione, Warszawa 1992, s. 13-193, w tym zwłaszcza z następującymi rozdziałami:
XI (Pisownia z łącznikiem i bez łącznika),  XV (Nazwy, imiona i nazwiska obce i przyswojone), XVIII (Znaki interpunkcyjne, zwł. Przecinek - s. 165-177 i Myślnik - s. 185-187).

Aktualne zasady pisowni i interpunkcji publikuje PWN również w internecie:
http://sjp.pwn.pl/zasady/
Polecam zwł. uwagi dotyczące użycia łącznika, pisowni nazw własnych (w tym odmiany nazwisk angielskich i francuskich oraz innych), przecinka i myślnika.

Wskazówki bibliograficzne do ćwiczeń ze stylów pisania o sztuce (link)
 
(nowa wersja z października 2020)

Uwagi techniczne o pisaniu prac (link)

Spis ukończonych prac magisterskich (link)