Mikroskopia i mikroobrazowanie rentgenowskie


 

Rentgenowska holografia fluorescencyjna


 

Holografia gamma