ludzie

POKOJE/ADRESY E-MAIL/TELEFONY
pk prof. dr hab. Paweł Korecki
ks mgr Katarzyna Sowa
ks Marcin Kujda
kd dr Karol Dąbrowski (teraz na AGH)
dd dr Dawid Dul (teraz w Nokia)
tr Tomasz Roszczynialski (teraz w EPR SOLUTIONS)