stypendia naukowe

stypendia naukowe w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS "Rentgenowska mikroskopia równoległa"

STUDENT – 1000 zł/mies.
kandydat musi być obecnie lub od października 2018 r. studentem studiów II-go stopnia

DOKTORANT – 3000 zł/mies.
kandydat musi być od października 2018 r. doktorantem WFAIS UJ


Stypendyści będą realizowali pracę magisterską/doktorską w Pracowni Optyki Rentgenowskiej (optiXlab) Instytutu Fizyki UJ dotyczącą optyki i koherentnego obrazowania rentgenowskiego. Badania mogą dotyczyć zarówno zagadnień eksperymentalnych jak i symulacji komputerowych. Okres: 18-24 miesiące.

Popularnonaukowy opis projektu

Zainteresowane osoby proszone są o pliny kontakt: pawel.korecki(at)uj.edu.pl

promieniowanie synchrotronowe i zastosowania 

Wykład dla studentów Wydziału FAIS
kod WFAIS.IF-Y326.0
Semestr  letni  2016/2017,
Prowadzący: dr hab. Paweł Korecki
Slajdy do wykładu
Podaj haslo:

optyka rentgenowska - wykład fakultatywny

Wykład fakultatywny: kod IF-Y357.0  [strona na USOS]
Punkty ECTS: 3 (egzamin)

Semestr  letni 2014/2015,
piatki, godz. 8:30,  sala A-2-02
Prowadzący: dr hab. Paweł Korecki
Slajdy do wykładu
Podaj haslo:

Tematyka: teoretyczne i eksperymentalne podstawy optyki rentgenowskiej oraz koherentnego i niekoherentnego obrazowania rentgenowskiego.
Od nanostruktur i pojedyńczych biomolekuł do zaawansowanych materiałów i medycyny.

Opis

W ostatnich latach optyka rentgenowska przeżywa renesans. Jest to związane zarówno z powstaniem synchrotronowych źródeł promieniowania i laserów na swobodnych elektronach, wytwarzających niezwykle intensywne i spójne promieniowanie rentgenowskie, jak i z rozwojem technologii półprzewodnikowej pozwalającej na jego bardzo wydajną detekcję. W wykładzie omówione będą zagadnienia związane z wytwarzaniem i oddziaływaniem promieniowania rentgenowskiego z materią a główny nacisk zostanie położony na metody obrazowania rentgenowskiego nanostruktur i układów biologicznych.

Podczas wykładu omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Fizyka oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią.

2. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego - w szczególności: laboratoryjne mikro i nanoźródła promieniowania X, synchrotrony, laser na swobodnych elektronach.

3. Detekcja promieniowania rentgenowskiego, detektory półprzewodnikowe i rentgenowskie kamery CCD oraz CMOS.

4. Podstawowe rentgenowskie elementy optyczne.

5. Obrazowanie i mikroskopia rentgenowska. Trójwymiarowe obrazowanie nanostruktur i układów biologicznych (nanotomografia rentgenowska)

6. Koherentna optyka rentgenowska – holografia, interferometria, kontrast fazowy.

7. Dyfrakcja w ujęciu kinematycznym i dynamicznym, rentgenowskie fale stojące.

8. Problem fazowy i jego rozwiązania.

9. Spektroskopia rentgenowska nanostruktur.


Literatura

J. Als-Nielsen, Elements of Modern X-ray Physics, Wiley (2001)

D. Paganin, Coherent X-ray Optics, Oxford University Press (2006)

zastosowania promieniowania synchrotronowego - metody biofizyczne w biologii strukturalnej

Wykład dla studentów Wydziału BBB
kod WBt-BT307
Semestr  letni  2016/2017,
Prowadzący: dr hab. Paweł Korecki
Slajdy do wykładu
Podaj haslo:

proponowane tematy prac

Serdecznie zachęcam do realizowania praktyk, prac licencjackich/magisterskich/doktorskich w Zakładzie Promieniowania Synchrotronowego pod moją opieką. Prace mogą mieć zarówno charakter czysto doświadczalny lub też mogą być skoncentrowane wokół symulacji i obliczeń komputerowych. Optyka rentgenowska jest dziedziną  interdyscyplinarną. Zapraszam wiec zarówno studentów fizyki (różnych specjalizacji), biofizyki oraz studentów zaawansowanych materiałów i nanotechnogii. Studenci informatyki stosowanej mogą wykonywać prace związane z analizą obrazów lub akwizycją danych i sterowaniem eksperymentem.

Prace eksperymentalne mogą być realizowane zarówno w laboratruium (Instytut Fizyki UJ) jak i na synchtrotronach w ośrodkach zagranicznych a w przyszłosci na polskim synchrotronie SOLARIS, który będzie zlokalizowany w Krakowie na terenie III-go kampusu UJ.

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Tematyka prac:

  • Monitor promieniowania X opraty o układ Arduino i kompaktowe detektory półprzewodnikowe
  • Kodowana i konfokalna mikroskopia rentgenowska
  • Rentgenowskie obrazowanie z kontrastem fazowym
  • Rozwój układów akwizycji danych w sródowisku Matlab