NARZĘDZIA OBLICZENIOWE FIZYKI

DLA STUDENTÓW I ROKU FIZYKI

WFAIS.IF-S002
Semestr zimowy 2023/2024

Prowadzący: Jacek Golak (pokój B2-32, jacek.golak@uj.edu.pl)Termin i miejsce:

Wykłady odbywają się do końca listopada w każdą środę, w godzinach 10:00-11:30, w sali A1-13 budynku WFAIS.

Ćwiczenia trwają przez cały semestr.

Program Mathematica ®

Jak zdobyć licencjęWykłady:

Wykład 1 (notebook)   (pdf)

Wykład 2 (notebook)   (pdf)

Wykład 3 (notebook)   (pdf)

Wykład 4 (notebook)   (pdf)

Wykład 5 (notebook)   (pdf)

Wykład 6 (notebook)   (slajdy)   (notatki)

Wykład 7 (notebook)   (przykładowe dane)

Wykład 8 część I (zip)   część II (zip)   część III (zip)   część IV (zip)Zestawy z zadaniami

Zestaw 1 (pdf)

Zestaw 2 (pdf)

Zestaw 3 (pdf)

Zestaw 4 (pdf)

Zestaw 5 (pdf)

Zestaw 6 (pdf)

Zestaw 7 (pdf)

Zestaw 8 (pdf)

Zestaw 9 (pdf)

Zestaw 10 (pdf)

Materiały na ćwiczenia

Notatniki przydatne dla I pracowni fizycznej (zip)
wg skryptu "I PRACOWNIA FIZYCZNA" pod redakcja Andrzeja Magiery (pdf)

Kiedy wypada Wielkanoc w roku 2034 ? (notebook)

Natychmiastowa i opóźniona definicja funkcji - przykłady (notebook)

Proste problemy logiki zdaniowej - przykłady (notebook)

Stałe fizyczne w notatniku dostępne od ręki ... (nb)

Wykład dla informatyki stosowanej z podstawowymi wzorami dla kinematyki punktu materialnego

O położeniu, prędkości, przyspieszeniu we współrzędnych walcowych i sferycznych (pdf)

O prędkości i przyspieszeniu we współrzędnych naturalnych (pdf)

Przykład krzywej Lissajous (nb)

Przykłady badania przebiegu zmienności funkcji (notebook)

Rozwiązanie dla całki nieoznaczonej z wykładu nr 2: nie zawsze wystarcza sama instrukcja "Integrate" ... (notebook)

Pierwiastek n-tego stopnia z liczby zespolonej (notebook)

Pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby zespolonej (pdf)   (nb)  

Krzywe i powierzchnie zdefiniowane przez odległości (notebook)

Punkt i prosta na płaszczyźnie (pdf)

Momenty bezwładności w płaszczyźnie (pdf)

Różne sposoby reprezentowania prostej w przestrzeni (notebook)

Odległości punktu od plaszczyzny i prostej (pdf)Przykłady wykorzystania równań różniczkowych w fizyce:

Przykład 1 (rzuty w ziemskim polu grawitacyjnym z oporem powietrza)

Przykład 2 (ruch po krzywej trzeciego stopnia)

Przykład 3 (prosty obwod RC)

Przykład 4 (wahadlo matematyczne)

Przykład 5 (jednowymiarowe rownanie falowe)

Przykład 6 (oscylator harmoniczny prosty z realistycznym tarciem)

Przykład 7 (podwójne wahadło płaskie)

Przykład 8 (własności brachistochrony 1)

Przykład 9 (własności brachistochrony 2)

Przykład 10 (wahadło na równi pochyłej)

Przykład 11 (prosty mechanizm przegubowy)

Przykład 12 (dwa wahadła sprzężone)

Przykład 13 (uproszczone rozwiązanie równania Laplace'a w prostokącie)
Przykłady wykorzystania prostych algorytmów (niekoniecznie) w fizyce:

Instrukcja warunkowa – przykład 1 dla równania kwadratowego (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 2 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 3 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 4 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 5 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 6 (notebook)

Instrukcje warunkowe i pętle – przykład 7 (notebook)